Bosanska Otoka: Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Oružanih snaga BiH nastavljaju radove na gradnji zaštitnog bedema i iskopu zaštitnog rova oko bedema

Kako bi se radovi završili na vrijeme angažiran je dodatni broj pripadnika FUCZ i i OS BiH koji su jutros stigli na lokaciju na kojoj se izvode pripremni radovi koji su juče započeli na izgradnji zaštitnog bedema i zaštitnog rova oko bombe. FUCZ uključila je i dodatnu mehanizaciju.

Pripadnici FUCZ postavili su osam reflektora, kako bi mogli raditi u dvije smjene.

Zbog složenosti i obima poslova naknadno je zatraženo angažiranje još pripadnika OS BiH.

{loadposition 23102015}

U prostorijama Općine Bosanska Krupa održan je sastanak na kome su usklađene aktivnosti operativnog plana Općinskog štaba civilne zaštite Bosanska Krupa sa Operativnim planom Federalnog štaba civilne zaštite, te aktivnostima FUCZ, od pripremnih radova pa do same neutralizacije i uništenja bombe.

U skladu sa ovim operativnim planom izdato je obavještenje za građane Bosanske Otoke u kome je naložena evakuacija stanovništva u radijusu od 500 metara, zatim potpuna zabrana kretanja u radijusu od 1000 metara i pojas ograničenog kretanja u radijusu od 1200 metara, dok je dozvoljeno kretanje osobama i vozilima saniteta, vatrogastva, policije, civilne zaštite i drugih učesnika koji dobiju dozvolu nadležnih za sigurnost.

Građani planirani za evakuaciju, trebali bi napustiti svoje domove najkasnije do 9 sati ujutro, u nedjelju, 25. oktobra, uz obavezu da, prije napuštanja domova, otvore sve prozore na objektima (kuća, stan, pomoćni objekt ostakljenih prozora) i isključe sve izvore energije (plin, struja…) i snabdijevanja vodom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će osiguravati njihovu imovinu od provala i otuđenja.

Sva lica kojima je potrebna pomoć u smještanju nepokretnih i teško bolesnih lica bit će evidentirana od strane timova mjesnih zajednica MZ Otoka Centar i MZ Otoka.

Općinski Štab civilne zaštite je osigurao dovoljne smještajne kapacitete, vodu za piće i druge potrepštine, a građanima koji ne žele da ih koriste preporučuje se da iskoriste mogućnost smještaja kod rodbine i prijatelja.

Avionska bomba bit će uništena u nedjelju, 25. oktobra, s početkom u devet sati, a, kako je prethodno rečeno iz Federalne uprave civilne zaštite, očekuje se da će neutralizacija i uništenje bombe trajati od tri do pet sati.