Benjamin Bravo, uposlenik Federalne uprave civilne zaštite, uspješno prošao obuku u okviru trening projekta za jugoistočnu Evropu “Upravljanje u katastrofamaˮ.

Obuka, u čijoj su organizaciji učestvovale Uprava za civilnu zaštitu i oporavak nakon katastrofa Republike Slovenije, sa jedne, i Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE), sa druge strane, održana je u trening centru Civilne zaštite Republike Slovenije od 24. do 28.08.2015. godine.

Zemlje učesnice, pored Bosne i Hercegovine, su bile uglavnom iz okruženja, i to: Albanija, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Srbija i Makedonija. Iz Bosne i Hercegovinu bila su dva polaznika obuke, Benjamin Bravo (FBiH), iz Federalne uprave civilne zaštite, i Mario Radinović (RS), pripadnik Vatrogasne jedinice Prijedor.

Program ove obuke obuhvatao je više segmenata, i to: Sigurnosna pravila i procedure; Lična zaštitna oprema (namjena i upotreba); Prva pomoć (prilikom izvlačenja unesrećenih iz požara); Teorija širenja požara; Unutrašnji požari i Gašenje požara.

Osim teoretskog, obuka je uključivala i praktični dio koji su predstavnici naše zemlje uspješno završili.

U sklopu boravka u trening centru upriličeno je upoznavanje sa sistemom rada Civilne zaštite Republike Slovenije, te obilazak Vatrogasne brigade u Ljubljani.

Usvojeno znanje i vještine, stečeni u toku obuke, je još jedan segment nadgradnje pripadnika civilne zaštite koje će moći primjenjivati u navedenim situacijama.

{loadposition 07092015}