Ambasada Sjedinjenih Američkih Država FUCZ donirala 20 detektora za mine

Radi se o detektorima za mine četvrte generacije koji, osim za traženje mina zahvaljujući naprednom softveru, mogu biti podešeni za traženje i drugih eksplozivnih sredstava na većim dubinama od uobičajenih uz mogućnost bilježenja rute pretrage pomoću ugrađenog prijemnika sistema globalnog pozicioniranja (GPS). Ovi detektori predstavljaju kvalitativno i kvantitativno unapređenje deminerskih kapaciteta Federalne uprave civilne zaštite koji će biti upotrijebljeni na budućim deminerskim zadacima. Ovi detektori će po najkraćem postupku biti upućeni na obavezno akreditovanje u Centar za uklanjanje mina u BiH, te će biti isporučeni deminerskim timovima kako bi što prije bili upotrijebljeni u deminerskim operacijama.

Dvadeset detektora za mine koje je donirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država putem humanitarne organizacije Enhancing Human Security (ITF) isporučeni su jučer (28. 09. 2021. godine) Federalnoj upravi civilne zaštite. Ovi detektori će po najkraćem postupku biti upućeni na obavezno akreditovanje u Centar za uklanjanje mina u BiH, te će biti isporučeni deminerskim timovima kako bi što prije bili upotrijebljeni u deminerskim operacijama.

Radi se o detektorima za mine četvrte generacije koji, osim za traženje mina zahvaljujući naprednom softveru, mogu biti podešeni za traženje i drugih eksplozivnih sredstava na većim dubinama od uobičajenih uz mogućnost bilježenja rute pretrage pomoću ugrađenog prijemnika sistema globalnog pozicioniranja (GPS). Ovi detektori predstavljaju kvalitativno i kvantitativno unapređenje deminerskih kapaciteta Federalne uprave civilne zaštite koji će biti upotrijebljeni na budućim deminerskim zadacima.

Federalna uprava civilne zaštite se zahvaljuje Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država na ovoj vrijednoj donaciji kojom su značajno poboljšani deminerski kapaciteti, ali i priznata vrijednost ove Uprave u realizaciji deminerskih zadataka i uklanjanja ove opasnosti u Bosni i Hercegovini.