Federalna uprava ciivlne zaštite je organizirana kroz sljedeće organizacione jedinice:

1. Kabinet direktora,

2. Sektor za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo,

3. Centar za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove,

4. Sektor za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje,

5. Sektor za pravne i opšte poslove,

6. Inspektorat,

7. Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava,

8. Operativni centar civilne zaštite,

9. Jedinica za internu reviziju.