Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2022. godine

Sarajevo, 25.07.2022. godine

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

 o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2022. godine

Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 24.09.2022. godine sa početkom u 9 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo).

Ispitu će moći pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o odobravanju polaganja ispita u redovnom ispitnom roku u septembru 2022. godine.

  

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA

ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA