Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2020. godine

Sarajevo, 21.09.2020. godine

Na osnovu člana 4. stav (2) Poslovnika o radu komisije za polaganje ispita za rukovodioca akcije gašenja požara, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: septembar 2020. godine

Ispit za rukovodioca akcije gašenja požara održati će se dana 26.09.2020. godine sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (ulica: Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo).

Ispitu mogu pristupiti kandidati za koje je Federalna uprava civilne zaštite donijela rješenje o polaganju ispita u redovnom ispitnom roku u septembru 2020. godine, kao i kandidati koji su u redovnom ispitnom roku u junu 2020. godine upućeni na popravni ispit.

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA
ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA