Kantonalne uprave

KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

1. U svih 10 /deset/ kantona, formirane su samostalne kantonalne uprave civilne zaštite, koje obavljaju upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona i to:

– Kantonalna uprava civilne zaštite u Unsko–sanskom kantonu,

– Kantonalna uprava civilne zaštite u Posavskom kantonu,

– Kantonalna uprava civilne zaštite u Tuzlanskom kantonu,

– Kantonalna uprava civilne zaštite u Zeničko–dobojskom kantonu,

– Kantonalna uprava civilne zaštite u Bosansko–podrinjskom kantonu,

– Kantonalna uprava civilne zaštite u Srednjobosanskom kantonu,

– Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo u Hercegovačko–neretvanskom kantonu,

– Uprava civilne zaštite u Zapadnohercegovačkom kantonu,

– Kantonalna uprava civilne zaštite u Kantonu Sarajevo,

– Uprava civilne zaštite u Kantonu 10.

2. U svih 10 (deset) kantonalnih uprava civilne zaštite, formirani su kantonalni operativni centri civilne zaštite.

3. U svih 10 (deset) kantona, formirani su kantonalni štabovi civilne zaštite, kao posebna stručno – operativna tijela kantona, koja su ovlaštena za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na područijima kantona.

4. U svih 10 (deset) kantona, formirane su kantonalne komisije za procjenu šteta, koje obavljaju poslove utvrđivanja vrste i visine šteta koje nastanu na materijalnim dobrima kao posljedica djelovanja prirodnih nepogoda ili drugih nesreća na područijima kantona.