Isporučena pošiljka humanitarne pomoći Republici Albaniji

Dana 11.02.2015 godine isporučena je pošiljka humanitarne pomoći Republici Albaniji koju je u ovu zemlju zemlju uputila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a na lice mjesta dostavio kombinovani tim Federalne uprave civilne zaštite.

Pomoć stradalim u poplavama koje su pogodile Republiku Albaniju sastojala se od agregata, pumpi za vodu i mulj, fenova za sušenje objekata, šatora, vreća za spavanje, odjeće, te prehrambenih proizvoda.

{loadposition 23022015}

Tim Federalne uprave civilne zaštite koji je iz Sarajeva krenuo prethodnog dana nakon dvadesetosatnog putovanja od Sarajeva do Tirane uz pratnju policije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Albanije u prijepodnevnim satima predao je humanitarnu pomoć nadležnim u Direkciji za materijalne rezerve Republike albanije odakle je ona, nakon prijema i sortiranja odmah upućena na teren gdje je najpotrebnija.

Ovo je prvi angažman Federalne uprave civilne zaštite na pružanju međunarodne pomoći u sutuacijama prirodne nesreće, no zalaganjem angažovanih pripadnika FUCZ koji su pomoć pripremili, koji su je isporučili, kao i svih drugih koji su pružili podršku iz Ministarstva sigurnosti BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Carinske ispostave Sarajevo zadatak je efikasno izvršen.