FUCZ započela radove na dva deminerska zadatka u općinama Odžak i Usora sa minski sumnjivom površinom od 2.670.248,14 m²

Radi se o zadacima “Dubica – Novi Grad” u općini Odžak i “Ularice – Bejići” u općini Usora. Projekat za provođenje protivminskih akcija na minski sumnjivoj površini na  lokacijama Novi Grad i Donja Dubica predvidio je jednu ciljanu istragu i osam sistematskih istraga koje će se tretirati metodom “oslobađanja površine”, a ukupna predviđena otkazana površina nakon završetka radova iznosi 1.424.090,14 m². Područje zadatka odnosi se na poljoprivredno zemljište sa izgrađenim sistemom odvodnih kanala, a informacije o miniranosti obuhvataju područje oko odvodnih i lateralnih kanala. Operativnim planom radova na zadatku “Ularice – Bejići” u općini Usora predviđeno je provođenje protivminskih akcija na minski sumnjivoj površini kroz četiri ciljane i dvije sistematske istrage koje će se tretirati metodom “oslobađanja površine” a ukupna predviđena otkazana površina nakon završetka radova iznosi 1.246.158 m². Radi se o izuzetno zahtjevnom zadatku sa pouzdanim informacijama o miniranosti protivpješadijskim i protivtenkovskim minama, od čega se posebno izdvajaju mine PROM-1 čije je prisustvo karakteristično za ovo područje. Na dijelu zadatka udaljenost od kuća je oko 150 m, a  blokirano je i izvorište koje se nalazi sjeverno od Grgića raskršća. Na oba deminerska zadatka planirano je angažovanje manuelnih deminerskih timova kao i timova za podršku operacijama deminiranja sa psima i mašinama za mašinsku pripremu zemljišta. Federalna uprava civilne zaštite započela je radove na dva zahtjevna deminerska zadatka u općinama Odžak i Usora. Radi se zadacima “Dubica – Novi Grad” u općini Odžak i “Ularice – Bejići” u općini Usora. Projekat za provođenje protivminskih akcija na minski sumnjivoj površini na lokacijama Novi Grad i Donja Dubica predvidio je jednu ciljanu istragu i osam sistematskih istraga koje će se tretirati metodom “oslobađanja površine”, a ukupna predviđena otkazana površina nakon završetka radova iznosi  1. 424.090,14 m². Područje zadatka uglavnom se odnosi na poljoprivredno zemljište sa izgrađenim sistemom odvodnih kanala, a informacije o miniranosti uglavnom obuhvataju područje oko odvodnih i lateralnih kanala. Operativnim planom radova na zadatku “Ularice – Bejići” u općini Usora predviđeno je provođenje protivminskih akcija na minski sumnjivoj površini kroz četiri ciljane i dvije sistematske istrage koje će se tretirati metodom “oslobađanja površine“ a ukupna predviđena otkazana površina nakon završetka radova iznosi 1. 246.158 m². Radi se o izuzetno zahtjevnom zadatku sa pouzdanim informacijama o miniranosti  protivpješadijskim i protivtenkovskim minama, od čega se posebno izdvajaju mine PROM-1 čije je prisustvo karakteristično za ovo područje. Područje zadatka obuhvata obradive površine i voćnjake koji su zbog nekorištenja zarasli. Na dijelu zadatka udaljenost od kuća je oko 150 m, a  blokirano je i izvorište koje se nalazi sjeverno od Grgića raskršća. Na oba ova deminerska zadatka planirano je angažovanje uglavnom manuelnih deminerskih timova, kao i timova za podršku operacijama deminiranja sa psima i mašinama za mašinsku pripremu zemljišta.