“Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save (Water Contingency Management in the Sava River Basin) – WACOM“ – Sažetak informacija – Podloga projekta Ključni izazov projekta WACOM je nedostatak koordiniranog odgovora na vanredne situacije kod akcidentnog zagađenja i poplava prekograničnih vodotoka u slivu rijeke Save. Takva situacija je prijetnja za ljude, okoliš i svo korištenje […]

Opširnije