Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/21).

Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/21).