Šef odsjeka za UES u FUCZ sudjelovao u testiranju pripadnika Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije

Rezultati testiranja bi trebali biti iskorišteni u kreiranju nastavnog plana i programa za obuku pripadnika MUP-a Republike Srbije u oblasti uklanjanja eksplozivnih sredstava koja bi trebala biti izvedena u Bosni i Hercegovini. Korišteni testovi sačinjeni su od pitanja sa testiranja tokom obuka za UES koje su provođene u FUCZ od 2013. do 2018. godine. Testiranje je izvršeno sa dvije grupe pitanja koje su sadržavale po 60 pitanja iz oblasti poznavanja eksplozivnih sredstava, procedura zbrinjavanja i sigurnosti. Testiranje je trajalo tri sata i ukupno mu je pristupilo 12 pripadnika MUP-a Republike Srbije. 

Šef odsjeka za UES u Federalnoj upravi civilne zaštite je u svojstvu člana Komisije za testiranje sudjelovao u testiranju pripadnika Odjeljenja za NUS Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije koje je izvršeno u prostorijama Policijske stanice Loznica u Loznici u Republici Srbiji. Komisija je bila sastavljena od rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava Republičke uprave civilne zaštite, Odjeljenja za javnu sigurnost Brčko Distrikta i Federalne uprave civilne zaštite.

Pripadnik FUCZ je sudjelovao u testiranju na osnovu molbe Republičke uprave civilne zaštite za inicijalno/uvodno testiranje kojim bi bili prikupljeni podaci o nivoima stručne osposobljenosti pirotehničara MUP-a Republike Srbije koji su pohađali različite obuke i edukacije, te imaju neujednačeno radno iskustvo u oblasti zaštite od eksplozivnih sredstava. Rezultati testiranja bi trebali biti iskorišteni u kreiranju nastavnog plana i programa za obuku pripadnike MUP-a Republike Srbije u oblasti uklanjanja eksplozivnih sredstava koja bi trebala biti izvedena u Bosni i Hercegovini.

Testovi koji su korišteni su sačinjeni od pitanja sa testiranja tokom obuka za UES koje su provođene u Federalnoj upravi civilne zaštite od 2013. do 2018. godine. Testiranje je izvršeno sa dvije grupe pitanja koje su sadržavale po 60 pitanja iz oblasti poznavanja eksplozivnih sredstava, procedura zbrinjavanja i sigurnosti. Testiranje je trajalo tri sata i ukupno mu je pristupilo 12 pripadnika MUP-a Republike Srbije.