Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane  30./31.03.2022.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 30.03.2022. godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 869 uzorka, od čega je 94 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U proteklih 24 sata na području Kantona testirane su 43 osobe na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 11 novozaraženih osoba na prisustvo koronavirusa. U samoizolaciji se nalazi 198 osoba. Pozitivne su 154 osobe.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona na koronavirus testirano 9622 osobe, od kojih je 4750 pozitivno (4574 osobe su izliječene, 153 osobe su preminule), a aktivno je 23 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Dana 30.03.2022. godine, uzorkovan je materijal kod 12 osoba, na COVID-19. Prema rezultatima testiranja nije bilo pozitivnih na COVID-19. Zaključno sa 30.03.2022. godine, nema aktivno zaraženih  osoba, oporavljeno je 3953 osobe, a 127 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 30.03.2022. god na COVID-19 testirana je 27 osoba, od kojih je jedna pozitivna.

 

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Agencija za vodno područje rijeke Save

U narednih 3-5 dana prognozira se dostizanje nivoa vodostaja pri kojem je moguće izljevanje iz korita rijeka i plavljenje okolnog terena uz vodotok, posebno na području: Gornjeg toka rijeke Une, Gornjeg toka rijeke Bosne i Gornjeg toka rijeke Vrbas. Obavještenje o prognozni mogućih poplava manjeg obuhvata odnosi se na područje općina: Drvar, Gornji Vakuf, Fojnica, Kiseljak, Trnovo, Ilidža i Novi Grad Sarajevo.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

 

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

 

Područje sliva rijeke Neretve

Usljed obilnih padavina koje se očekuju na području sliva rijeke Neretve do kraja ove sedmice, moguće je izlijevanja vodotoka iz korita. Hidrološka prognoza se odnosi na područje sliva rijeke Neretve u FBiH, a naročito na pritoke u gornjem i srednjem toku, uz mogućnost aktiviranja klizišta na ugroženom području.         

Očekivani početak događaja: 31. 03. 2022. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 31. 03. – 01. 04. 2022. godine

 

Područje sliva rijeke Drine

Prema Notifikaciji koju smo dobili od EFAS-a 30. 03. 2022. godine u 13:24 sati, na rijeci Drini, lokalitet Foča, se očekuje povećanje vodostaja, što se može odraziti i nizvodno.

Hidrološka prognoza se odnosi na područje rijeke Drine.

Očekivani početak događaja: 31. 03. 2022. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 01. 04. 2022. godine

 

Područje sliva rijeke Trebižat

Prema Notifikaciji koju smo dobili od EFAS-a 31. 03. 2022. godine u 07:27 sati, moguće je izlijevanje vodotoka iz korita na slivnom području rijeke Trebižat.

Hidrološka prognoza se odnosi na područje sliva rijeke Trebižat.

Očekivani početak događaja: 31. 03. 2022. godine

Očekivani vrh vodnog vala: 01. 04. 2022. godine

RIJEKE SAVEAGENCIJA A VOD

POŽARI 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je 10 intervencija na gašenju požara, i to:

– u mjestu Vejzovac gorjela je trava.

– u mjestu Golubić gorjela je deponovana piljevina.

– u mjestu Gornji Tiškovac gorjela je šuma.

– u ul. Put Armije BiH gorjela je trava i nisko rastinje.

– u mjestu Duljci gorjela je trava i nisko rastinje.

– u mjestu Sokolac gorjela je trava i nisko rastinje.

– u ul. Dr.Irfana Ljubijankića gorjela je trava i nisko rastinje.

– u mjestu Rajnovac gorjela je trava i nisko rastinje.

– u mjestu Orašac gorjela je trava i nisko rastinje.

– u mjestu Očijevo gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Bužim.Vatrogasna jedinica općine Bužim je imala dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Vrhovska gorjela je šuma.

– u mjestu Čava gorjela je šuma.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od  13:45 do 14:30 sati u mjestu Vrelo, gdje je gorjela trava. Požar je zahvatio i napušteni objekat firme Agrokomerc.

– od 17:30-18:12 sati u mjestu Ratkovac, gorjela je trava i nisko rastinje.

– od 20:05-22:20 sati u mjestu Misaljevići, gorjela je trava i nisko rastinje.

– od 23:10-01:05 sati u mjestu Misaljevići, gorjela je trava, nisko rastinje i šuma.

Općina Bosanski Petrovac.Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 09:30 do 11:15 sati u reonu Gorinčani, gorjela je trava i nisko rastinje.

– od 11:33 do 12:45 sati u mjestu Kapljuh-Janjila, gorjela je trava i nisko rastinje.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– intervencija na zapaljenom smeću u kontejneru.

– od 20:00-23:59 sati u mjestu Dubočani, gorjela je šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:10 do 11:55 sati u mjestu Gornja Vidovska, gorjela je šuma.

– od 13:52 do 15:10 sati u mjestu Vrnograč, gorjela je trava i dva električna stupa.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:12 do 15:35 sati, put za Aluminij, gorjelo rastinje.

– od 13:30 do 14:10 sati, u Jasenici (kod HE Blato) gorjelo rastinje.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je pet intervencija na gašenju požara i to:

– od 08:13 do 09:00 sati,u Krčevinama  gorjela trava i nisko rastinje.

– od 10:55 do 13:15 sati, na Domanovićima gorjela šuma, trava i nisko rastinje.

– od 11:15 do 13:25 sati, u Krčevinama gorjela trava i nisko rastinje.

– od 14:05 do 16:50 sati, na Domanovićima gorjela šuma, trava i nisko rastinje.

– od 14:45 do 15:15 sati, u Klepcima gorjelo smeće i trava.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 10:10 do 11:20 sati, u Hamzićima gorjela trava i nisko rastinje.

– od 15:00 do 17:30 sati, u Donjoj Blatnici gorjela borovina, smreka, trava i nisko rastinje.

– od 17:20 do 18:15 sati, u Čitluku, iza groblja, gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Konjic.  Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 19:45 do 20:25 sati u ul. 3.mart, gdje je gorio dimnjak.

Svi požari u općini Konjic su ugašeni.

Općina Stolac. Požar iz prethodnih dana na području Ostrvo-Hutovo Blato ugašen u 20:00 sati. Izgorjelo je oko 10 ha trave i šaše.

Općina Prozor- Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor- Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 08:15 do 09:00 sati u blizini sela Ometala, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja na manjim površinama na lokalitetima Stara Banja i Mahmut Mahala.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Tuzla imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Dokanj, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini,
 • u ulici Tomislava Ramljaka do broja 51, gdje je gorjelo prosuto gorivo.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica Živinice imala je dvije intervencije na gašenju niskog rastinja na manjim površinama u naseljima Krivača i Višća Gornja.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica Banovići je imala dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • u 11:51 sati u MZ Treštenica, gdje je požar zahvatio jedan dulum niskog rastinja. Na intervenciju izašao jedan vatrogasac sa jednim vozilom,
 • u 13:15 sati u MZ Omazići, gdje je požar zahvatio 10 duluma niskog rastinja. Na intervenciju izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Čelić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Čelić imalo je intervenciju na gašenju šumskog požara na manjoj površini na području naselja Lukavica.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica Kalesija imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • u naselju Gojčin, gdje je gorjelo oko 300 duluma niskog rastinja i oko 30 duluma šume,
 • u naselju Brda, gdje je gorjelo oko 3 duluma niskog rastinja.

Općina Lukavac. Vatrogasana jedinica Lukavac je imala pet intervencija na gašenju požara i to:

 • naselje Turija, gdje su gorjele elektro-instalacije u kući,
 • naselje Smoluća, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje ukupne površine oko 100 duluma,
 • naselje Babice – Grič, gdje je gorjela šuma na manjoj površini,
 • naselje Krtova 2, gdje je gorjela šuma na površini cca 10 duluma,
 • naselje Puračić, gdje je gorjelo nisko rastinje na manjoj površini.

Svi požari su lokalizirani i ugašeni.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– šuma u naselju Crnjač,

– trava i nisko rastinje u naselju Alagići,

– trava i nisko rastinje u naselju Trijepče.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj  imala je intervencije na gašenju niskog rastinja u MZ Jablanica.

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica općine Vareš imala je intervencija na gašenju niskog rastinja u MZ Dabravine.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je četiri  intervencije na gašenju šume i niskog rastinja na lokacijama: Gornja Zenica, Mošćanica, Pojske i Lokvine.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja u naselju Buzić Mahala.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u naseljenom mjestu Logobare, gdje je gorjelo smeće uz objekat i potkov na objektu. Nije prouzrokovana značajnija materijalna šteta,

– u naseljenom mjestu Dobropolje, gdje je gorjelo nisko rastinje površine oko 2 dunuma.

Svi požari su ugašeni.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde imala je imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

 • od 17:41 do 18:30 sati, u ulici 1.DUB, gdje je gorjelo nisko rastinje,
 • od 15:28 do 16:12 sati u ulici Mensuda Bajića Baje broj 11, gdje je gorio dimnjak.

Općina Foča FBiH. U MZ Jabuka, iznad sela Kumjenovići došlo je do požaru u kojem je zapaljena trava i nisko rastinje. Požar ne ugrožava stambene niti druge objekte. Obzirom da nije moguć pristup vatrogasnom vozilu na navedenoj lokaciji gašenje požara nije rganizovano, ali je sugerisano stanovnicima koji žive u blizini ove lokacije da tokom noći prate situaciju i da se u skladu sa daljnjim informacijama i ukazanom potrebom eventualno organizuje gašenja požara. Na osnovu jutrošnjih informacija sa uposlenikom JP „Bosansko-podrinjske šume“ koji živi u blizini navedenog požarišta nema vidljivih naznaka da je požar aktivan.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno. Dobrovoljno vatrogasno društvo Bugojno imalo je intervenciju na gašenju požara u naselju Bristovi, gdje je gorio otpad u gradskoj deponiji.

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Lendići, gdje je gorjela suha trava.

Općina Kiseljak. Vatrogasna jedinica općine Kiseljak imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Gromiljak, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u mjestu Mala Sotnica, gdje je gorjelo nisko rastinje i korov.

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Nova Bila, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava.

Općina Vitez. Vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva općine Vitez imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Gornja Večeriska, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma.

Svi požari su ugašeni.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 15 manjih intervencija na gašenju niskog rastinja.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Zbog požara u mjestu Vrnograč, u kojem su izgorjela dva električna stupa, od 14:13 do 17:04 sati u prekidu je bio 10 kV dalekovod Grad-Vrnograč.

 

ZAGAĐENJE OKOLOŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 30.3.2022. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Bukinje i Lukavac dok je na lokalitetima Skver i Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Mobilna: Kalesija nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na sedam lokacija na području općina Gornji Vakuf – Uskoplje, Bosanska Krupa, Maglaj, Vitez, Stari Grad – Sarajevo, Vogošća i grada Konjic timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su sedam eksplozivnih sredstava.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Crveni nivo upozorenja za područje Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. Najintezivnije padavine su na području Hercegovine i izgledno je da jača kiša sa sjevera Hercegovine zahvati dio Kantona Sarajevo (Općine Trnovo i Hadžići) i zapadnije prema Fojnici, zbog intezivnih padavina u vremenu od 30.03. 2022. godine  21:00 sata do 31.03. 2022. godine 23:00 sati. Očekivana količina padavina na području Krajine je 30-60 litara po metru kvadratnom. Jugozapadni dio Bosne 50-80 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini 80-140 litara po metru kvadratnom. U dijelu centralne Bosne 50-80 litara po metru kvadratnom.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR