Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 27./28.06.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina  Zavidovići. Požar na privatnoj kući u ulici Gajska.  U vremenu od 06:30 do 07:20  sati, vatrogasci su ugasila požar. Na kući je pričinjena veća materijalna šteta. Uzrok nepoznat, povrijeđenih lica nije bilo.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenja požara u napuštenom objektu u ul. Aleja Alije Izetbegovića. Požar je lokalizovan i ugašen.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine  Jajce  imala  je jednu tervenciju na lokalitetu Stari grad gdje je gorjela napuštena kuća. Pričinjena je materijalna šteta a povrijeđenih lica nije bilo.

VELIKI ODRON

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Na području općine Olovo i  dalje je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu općine u ul Krivajska, uzrokovane pojavom odrona.

UDAR GROMA, VELIKO NEVRIJEME, GRAD

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Grude. Jučer kasno popodne jugozapadne dijelove Općine Grude, tačnije mjesto Drinovce zahvatijelo je veliko nevrijeme praćeno tučom. Na pogođenom području

poljoprivredne kulture pretrpjele su djelomične i potpune štete.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Naselje Kamensko, udar groma u stambeni objekat Rapić Muje. Niko nije ozlijeđen, šteta je prouzrokovana na instalacijama i kućanskim aparatima.

Sredbjobosanski kanton

    Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača imala je jednu intervenciju na lokalitetu Pezići. Od udara groma izgorio pomoćni objekat. Prouzrokovana je znatna materijalna šteta a povrijeđenih lica nije bilo.. 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U 20:10 sati, prijava o pronalasku dva komada kasetnih zvona, nađenih prilikom traktorskog oranja zemljišta u Gorancima. Prijava po prijemu proslijeđena vođi tima Mostar “A“  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite. 

Srednjo-bosanski kanton  

Općina Kiseljak. Prijavljen pronalazak  NUS-a na lokaciji Gojkovac, radilo se o jednoj  neeksplodiranoj granati. Prijava proslijeđena „A” timu Busovača i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Općina Donji Vakuf. Prijavljenja hitna dojava o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokaciji Urija. Prijava proslijeđena „A” timu Busovača i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.           

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Jučer, u 08:16 sati,  prijavljen je pronalazak jednog neeksplodiranog ubojnog sredstva. Radi se o nepoznatom NUS-u, pronađenom u naselju Tarčin. Informacija o pronađenom ubojnom sredstvu je prenesena Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su pronađeni NUS  preuzeli i izmjestili na za to predviđenu lokaciju.

ZAGAĐENJE RIJEČNIH TOKOVA

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. U rijeci Spreči, na području općine Gračanica, došlo je do trovanja ribe. Na lice mjesta izašli su: pripadnici policije, civilne zaštite općine Gračanica i ribolovnog  društva Drijenča. O događaju je obaviještena Kantonalna inspekcija. Istraga je u toku.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE