Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23./24.04.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 13:50 do 17:00 sati, u mjestu Grdanovci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasili dva vatrogasca sa vozilom.

 

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara, na okorcima od stabla u MZ Pribava. Požar je ugašen.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice, imala je intervenciju na gašenju požara, na el. instalacijama na kući, u naselju Barice. Požar je ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to požar na pomoćnom objektu, u ulici Admira Dedića, te požar na el. uređaju, u ulici M. Selimovića.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju požara trave i niskog rastinja, u mjestu Slapnica.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je dvije intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, u naseljima Nova Bila i Pirota.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane Policijske uprave,  o postojanju raznog NUS-a.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, vršili su uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava sa lokacije Križa, općina Tešanj. Medicinska podrška je obezbjeđena od strane Doma zdravlja Tešanj.

Općina Olovo. U toku su deminerski radovi po rojektu MSP Petrovići, radove izvodi MDDC Sarajevo.

 

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane Općinske službe civilne zaštite Živinice, o postojanju NUS-a, radi se i MB mini 1 komad, te raznoj municiji većeg kalibra.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite  za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, obavljali su aktivnosti na deminerskom zadatku, na području općine Doboj (RS).

Također, uposlenici Federalne uprave civilne zaštite,  obavljali su aktivnosti na otvaranju zadatka na području općina Sapna i Kalesija.

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je pet  informacija o pronalasku NUS-a i to:

  • od strane građanina, da je u ul. Bare bb na Stupu, Općina Ilidža, pronađena jedna tromblonska mina,
  • od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Hadžići, da je u naselju Šigalo pronađen jedan nepoznat NUS,
  • od strane Općinskoh operativnog centra civilne zaštite Novi Grad, da je u ul. Rogatička br.3. pronađena jedna ručna bomba,
  • od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Hadžići, da je u naselju Resnik u Pazariću, pronađen jedan nepoznat NUS, te
  • od strane PS Centar, da se u njihovim prostorijama nalazi 15 kutija metaka.

O primljenim informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji su sva navedeni NUS uklonuli isti dan, osim NUS-a koji se nalazi u prostorijama PS Centar, koji je planiran da se ukloni u toku dana.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja, za područje Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo, zbog mogućnosti grmljavine.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE