Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.11.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik ugasila je požar na električnoj instalaciji, koji se dogodio u firmi ,,Džeko komerc“ ul. Mehmeda Ibrahimovića Ramba.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzle imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: na gašenju elektroinstalacija u ul. Debelo Brdo, te požar na privatnom stambenom objekatu.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju u Klepcima na uklanjanju srušenog stabla sa ceste.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica imala je intervenciju gašenja požara na uličnom stubu rasvjete u prigradskom naselju. Požar ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo. Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imala je ukupno šesnaest intervencija od toga: petnaest manjih (radi se o tehničkim intervenicja) i jednu veću na gašanje požara u garaži u ul. Bana Mateja br.16, u naselju Buća potok, općina Novi Grad. Na intervenciji učestvovalo je 6 vatrogasaca sa dva vozila. U požaru nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je materijalna šteta.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS-

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju od strane policijske stanice Novi Grad o pronalasku NUS-a (radi se o jednoj ručnoj bombi), koja je pronađena u ulici Hajrudina Šabanija do br.28, prilikom izvođenja zemljanih radova.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog vjetra, kiše i snijega koji je zahvatio Unsko-sanski kanton, snabdijevanje električnom energijom je u prekidu u veći općina. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

Grad Bihać. Zbog kvara na glavnoj vodovodnoj mreži, uži dio grada ostao je bez pitke vode.

Općina Bužim. Neredovno snabdijevanje pitkom vodom, zbog nestanka elelektrične energije.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE