Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.05.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,87 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada  Mostara imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 12:50 do 15:50 sati, na području Vranjevića (MZ Blagaj), gdje je  gorila trava i nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 12:45 do 13:10 sati, u „Poslovnom centru“, u neizgrađenom poslovnom prostoru, gdje je gorio namještaj.

Zeničkodobojski kanton

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervenciju  na gašenju požara deponije, u mjestu Grajani.

SAOBRAĆAJNI UDES

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Nastavljena je pretraga u rijeci Vrbas, za dvije nestale osobe nakon slijetanja vozila u rijeku Vrbas. Ronilački Tim  Federalne uprave civilne zaštite se pridružio u pretrazi za nestalim osobama.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTAVA – NUS

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

  • dana, 22.05.2017. godine u 10:30 sati, od OpSl CZ Hadžići, dobivena informaciju da je u naselju Hadžići pronađena granata,
  • dana, 22.05.2017. godine u 13:24 sati, od PS Novi Grad, dobivena informacija da je u krugu firme “MESER“, u ulici Rajlovačka bb, pronađen jedan nepoznat NUS.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

  • u 08:10 sati, iz PS Mostar Sjever, stigla je prijava o pronalasku nepoznatog NUS-a, u naselju Željuša.
  • u 14:25 sati, iz PU Široki Brijeg, stigla je prijava o pronalasku nepoznatog NUS-a, u selu Mokro.

Prijave su po prijemu proslijeđene Timu  Mostar „A“  i  Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjo-bosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

  • na lokalitetu Doribaba, općina Jajce, pronađen nepoznat NUS,
  • na lokalitetu Podastinje- Bijele vode, općina Kiseljak, pronađeno više komada municije.

O primljenim informacijama obavješten je ,,A“ Tim Busovača i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

Kanton 10

Općina Livno

Dana 22.05.2017.godine u 15:00 sati, pristigla je dojava u GSS Kantona 10 o nestaloj ženi (V.S. 56 godina), u planini na pravcu Vrdovo-Troglav. GSS Kantona 10 je uspio stupiti u kontakt  kao i locirati V.S. iznad sela Sajković (općina Livno).

2 člana GSS-a  su je transportovali do Livna i predali rodbini.  V.S. nije bila povrijeđena.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE