Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 19./20.02.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

 • od 11:17 do 12:23 sati, na gašenju zapaljenog dimnjaka u ul Bakšaiškog odreda,
 • od 13:07 do 14:08 sati, u mjestu Lohovo, gdje je gorjela je trava, nisko rastinje i šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 15:43 do 17:19 sati, u mjestu Lohovo na tri lokacije. Gorjela je trava, nisko rastinje i kamp prikolica. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom. Ovim požarom su bili ugroženi: pilana, štala, vikendice i niskonaponska mreža,
 • od 16:23 do 17:40 sati, u mjestu Čekrlije. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te
 • od 19:32 do 20:33 sati, u mjestu Turija. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

 • od 12:05 do 13:30 sati, u mjestu Kovačevići. Gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 18:05 do 19:25 sati, u mjestu Salkići. Gorjela je nisko rastinje i šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 19:30 do 20:30 sati, u mjestu Vilenjača. Gorjelo je nisko rastinje i šuma. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom, te
 • od 19:30 do 20:50 sati, u mjestu Mokreš. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je dvije  intervencije na gašenju požara i to:

 • od 14:39 do 17:10 sati, u mjestu Glinica. Gorjela je šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom, te
 • od 17:27 do 18:29 sati, u mjestu Orčeva Luka. Gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je šest intervencija na gašenju požara i to:

 • od 14:20 do 18:00 sati, u mjestu Jelašinovci. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 16:45 do 18:30 sati, u mjestu Stari Majdan. Gorjela je hrastova šuma. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 18:00 do 18:30 sati, u mjestu Begići. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 18:30 do 20:30 sati,u mjestu Miljevci. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
 • od 19:25 do 20:30 sati, u mjestu Vrhpolje. Gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom, te
 • od 20:20 do 22:10 sat,i u mjestu Modra. Gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila četiri vatrogasca sa jednim vozilom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je sedam intervencija na gašenju požara, i to:

 • od 09:55 do 10:58 sati, na Bivoljem brdu, gdje je gorjelo sijeno u štali,
 • od 10:10 do 10:40 sati, u Gabela polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:45 do 15:30 sati, u Počitelj polju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 14:47 do 15:25 sati, na Šuškovom, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 15:10 do 16:00 sati, na Počitelj brdu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
 • od 17:05 do 17:35 sati, u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 18:05 do 18:45 sati, u Čeljevu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je dvije intervencije na gašenju požara  i to:

 • od 12:35 do 13:55 sati, u Marinčićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te
 • od 14:00 do 14:55 sati, u Gradac, Padine, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i vinova loza.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara  u vremenu od 14:30 do 16:00 sati, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, u naselju Donje Selo.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, je imala dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama i to: u naselju Marina Glava i Par Selo. Požari su ugašeni.

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, je imala intervenciju na gašenju šumskog požara ukupne površine cca 3 dunuma na lokalitetu Bučik. Požar je ugašen.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac, je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine cca 10 dunuma u naselju Srnice Donje. Požar gasilo jedno vozilo i tri vatrogasca. Požar je ugašen.

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, je imala četiri intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naseljima Orahovica, Pribava (dvije intervencije) i Čiriš – Grič. Požare gasilo jedno vozilo i dva vatrogasca. Požari su ugašeni.

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i trave na manjoj površini u naselju Ćehaje. Požar je ugašen.

Općina Teočak. Na području općine Teočak, MZ Sniježnica, naselje Gaj, došlo je do požara niskog rastinja ukupne površine cca 10 dunuma. Požar je ugasilo DVD Teočak.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice, je imala intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine cca 5 dunuma u MZ Đurđevik, naselje Živičići. Požar je ugašen.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je intervenciju na gašenju kontejnera za smještaj radnika.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja, u naselju Donji Banjevac.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju niskog rastinja oko 50 dunuma, na području MZ Novi Šeher – Mladoševica.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– u mjestu Sebuje, gdje je gasila požar šumarske vikendice, te

– u  mjestu Čajdraš, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je pet intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:30 do 13:00 sati, požar u mjestu Uzarići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 500 m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 16:25 do 17:15 sati, požar u mjestu Knešpolje, gdje su gorjeli nasadi smilja i niskog rastinja na površini od oko 2.500 m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 16:20 do 16:50 sati, požar u mjestu Trn, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 1.500 m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 18:25 do 19:45 sati, požar u mjestu Rasno, gdje je gorio otpadni materijal i nisko rastinje. Na površini od oko 5.000 m2. U ovom požaru su bile ugroženi i stambeni objekti (Medića kuće). Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom.

– od 19:10 do 21:00 sati, požar u mjestu Kočerin, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 20.000 m2. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca i jedno vozilo.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 19:00 do 22:40 sati, požar u mjestu Vir – zaseok D.Polići, gdje je gorjela suha trava na površini od oko 7.000m2. Na intervenciji sudjelovala 3 vatrogasca i 2 vozila.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:45 do 14:00 sati, požar u mjestu Grude na lokaciji Banovac, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini od oko 1ha. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca sa jednim vozilom, te

– od 18:00 do 19:00 sati, požar u mjestu Grude, na lokaciji G. Zorići, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje na površini od oko 0,5ha. Na intervenciji sudjelovala 2 vatrogasca i jedno vozilo.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača, imala je intervenciju na gašenju požara u gradu, gdje je gorio dimovodni kanal. Požar je ugašen.

Općina Stari Vitez. Dovrovoljno vatrogasno društvo Stari Vitez, imalo je intervenciju na gašenju požara, na lokalitetu Krtina mahala, gdje je gorjela manja površina šikare. Požar je ugašen.

 

Kanton 10

Grad Livno. Vatrogasno društvo Livno, imalo je intervenciju na gašenju požara od 15:10 sati, u mjestu Potok, gdje je došlo je do požara otvorenog prostora, gdje je gorjela suha trava. Požar se proširio na složenu drvenu građu, pored obiteljske kuće. Intervencijom VD-a Livno požar je ugašen.

 

 

NEEKSPLODIRANA IBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je  službenu zabilješku od strane PS Sanski Most, o postojanju eksplozivnog sredstva u mjestu Grdanovci, radi se o ručnom bacaču raketa „ZOLJA“.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je prijavu od strane PS Čapljina, o postojanju eksplozivnih sredstava.

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za UES.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je  informaciju od strane Općinske službe civilne zaštite Ilidža, da se u njihovim prostorijama nalaze dvije ručne bombe, pronađene na nepoznatoj lokaciji.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji su preuzeli i zbrinuli pronađena eksplozivna sredstva.

 

O S T A L O

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i službama koje su u proteklom periodu bile uključene u potragu za El-Eminom Hadžićem, koji je nestao u vikend naselju Ponijeri, kod Kaknja. U slučaju novih informacija koje bi ukazale na novi trag, potraga bi se odmah intenzivirala.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE