Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.07.2018.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 19:56 do 20:20 sati, u Zaliku, gdje je gorilo nisko rastinje.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

–   od 14:54 do 15:30 sati, u Čeljevu, gdje je gorila trava,

–   od 10:10 do 10:55 sati, u Gabeli, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te

–   od 16:50 do 17:15 sati, u Strugama, gdje je gorila trava i biljni otpad.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 12:00 do 13:50 sati, na lokaciji Pješivac, gdje je gorila trava i nisko rastinje, površine oko 1 ha.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je dojavu o požaru na deponiji Nekolj, nakon izlaska na lice mjesta, radilo se o kontrolisanoj vatri koju je vlasnik nadgledao.

 

Srednjobosnaki kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je intervenciju na gašenju požara u stanu, u naselju Kineski Zid.

 

ZARAZNE BOLESTI KOD ŽIVOTINJA

 

Srednjobosnaki kanton

Općina Vitez. Prema prijavi zarazne bolesti Bruceloze, kod malih preživača Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB/SBK, broj: 06-24-177-1/18 od 09.07.2018 godine, registrirana je Bruceloza kod jedne ovce sa brojem UM 206 276 697.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, obavljali su poslove iz svog djelokruga rada, na području Unsko – Sanskog kantona.

Općina Kalesija. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, vršili su deminiranje na zadatku „Lisača“, na području općine Kalesija.

Općina Banovići. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, nastavili su sa radovima na deminiranju terena, po zadatku „Pribitkovići“ III, na području općine Banovići.

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE