Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.03.2018.godine, do 10:00 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA

 

Agencija za vodno područje Jadranskog mora, donijela je odluku o proglašenju početka redovnih mjera odbrane od poplava na poplavnom području rijeke TMT (Tihaljina-Mlade-Trebižat), i rijeke Vrioštice (općina Ljubuški), a u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

 

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine, na snazi su mjere vanredne odbrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava. Mjere aktivne odbrane od poplava se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Shodno prognoziranim hidrometeorološkim prilikama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, očekuje se dodatno povećanje vodostaja na ovom dijelu toka rijeke Save.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktuelnosti situacije u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

 

Unsko-sanski kanton

Zbog prestanka padavina jučer u toku dana vodostaji rijeka i rječica sliva rijeke Une na području ovog Kantona u blagom su opadanju ili stagnaciji. Slaba kiša i snijeg u drugom dijelu dana nisu uzrokovali povećanje vodostaja. Pored izlijevanja vodotoka probleme i dalje stvaraju oborinske i podzemne vode koje ne mogu primiti neočišćeni ili uski odvodni kanali, a koje plave poljoprivredne površine, dvorišta i objekte. Nastavlja se normalizacija stanja u gradovima i općinama u kojima je došlo do izlijevanja vodotoka.

Grad Bihać.

Vodostaj rijeke Une u Bihaću u 07:00 sati, iznosi 126 cm, kao i jučer u isto vrijeme. Voda se još nije povukla iz svih poplavljenih objekata. Zbog izlijevanja rijeke Une u prekidu je saobraćaj na lokalnim putevima Pokoj – Zulići i Kulen Vakuf – Klisa obustavljeno je saobraćanje.  Pojavio se odron u reonu Kulen Vakuf – Rajnovci, ali ne ugrožava odvijanje saobraćaja na regionalnom putu.

Općina Bosanska Krupa.      

Vodostaj rijeke Une jutros u 07:00 sati, je iznosio 290 cm, a jučer u isto vrijeme 294 cm i u blagom je opadanju.  U proteklom periodu došlo do izlijevanja rijeke Une te plavljenja ul.Bihaćka, Luke, Zeleni otoci, Mašići, lokalni put Halkići – Drenova glavica, Redžići i lokalni put Ivanjska. Rijeka Krušnica poplavila lokalni put, poljoprivredno zemljište i nekoliko pomoćnih objekata u MZ Zalug i MZ Krupa Centar, dok su potoci poplavili poljoprivredno zemljišta Baštra, Bukovska, Svetinja, Voloder, Kamarica i Jarnija. Zbog velikih vodostaja i kišnih oborina došlo do pojave podzemnih voda kao i plavljenja podrumskih prostorija na više lokacija. Kišne oborine u proteklom periodu prourokovale su klizišta na putevima u naseljima Hodžinac, Dolovi, Jokina kosa, Crkvin, Drenova glavica te oštećenje mosta na lokaciji kojim se prelazi do gradske džamije u Bos.Otoci.

Općina Bužim. 

Zbog obilniih padavina došlo je do izlijevanja potoka iz svojih korita, poplavljene su poljoprivredne površine i niži dijelovi pristupnih puteva. Bili su poplavljeni i dijelovi regionalnog puta B.Krupa – Velika Kladuša. Zbog klizišta potpuno je obustavljen saobraćaj na lokalnom putu Čava – Radoč, u naselju Dedići. Zbog klizišta otežan je saobraćaj na lokalnom putu Bužim – Elkasova Rijeka u naselju Velići.

Grad Cazin.

Vodostaj rijeke Mutnice je u padu i u 06:00 sati, iznosio je 191 cm, a maksimalni.nivo je bio 18:03. 280 cm. I vodostaji ostalih rijeka i rječica su u znatnom opadanju.  Zbog izlijevanja vode na most prema Vilenjači i dalje je u prekidu saobraćaj na putu  Stijena-Vilenjača, dok su ostali putevi prohodni za saobraćaj.

Općina Ključ.   

Nivo  o rijeka Sane i Sanice je u opadanju. Poplavljeno je poljoprivrednop zemljište i nema ugroženih objekata. Vodostaj rijeke Sane u 06:00 sati, iznosio je 221 cm, a vodostaj rijeke Sanice u 05:00 sati iznosio je 276 cm.

Općina Sanski Most. 

Vodostaj rijeke San u 07,00 sati, iznosio je 353 cm, što je za  57 cm niži vodostaj nego jučer u 08:00 sati, kada je bio 410 cm. Ştanje poplavljenih naselja nepromijenjeno je u odnosu na jučerašnji dan. Dio naselja Mahala i naselja uz Mahalu još su pod vodom i ugroženi su stambeni objekti.

Općina Velika Kladuša.

Vodostaj rijeke Kladušnice sa maksimalnih 284 cm od 18.03 opao je na 170 cm i voda se povukla sa poplavljenih putnih komunikacija tako da su svi putevi prohodni.  Usljed obilnijih kišnih padavina, u proteklih 48 sati voda sa na svim kritičnim lokalitetima ponovo izlila iz riječnih i potočnih korita. Rječica Stabandža je preplavila most u mjestu Ćehići čime je bilo onemogućeno normalno saobraćanje preko istog, a slične posljedice je proizvela i voda koja se izlila iz korita rijeke Glinice. Zbog posljedica ovog izlijevanja vode privremeno je bilo obustavljeno prometovanje regionalnom putnom komunikacijom V. Kladuša – Bužim. Stanje na terenu općine je prema jutrošnjim informacijama znatno bolje.

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton. Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–   Bosanski Brod ———– ————–     809 cm (pripremno stanje), jučer 757 cm,

–   Bosanski Šamac ———————–     654 cm (pripremno stanje), jučer 606 cm,

–   Orašje ————————————-    850 cm (pripremno stanje), jučer 814 cm.

 

Tuzlanski kanton 

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,04  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 6 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 36,9 m3/s.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Nivo rijeke Drine, izmjeren jutros u 07,00 sati, na HS Goražde iznosio je 182,95 centimetara  sa trendom blagog opadanja.

Nivo rijeke Prače, izmjeren jutros u 07,00 sati, iznosio je 61,00 centimetar i trenutno je u blagom opadanju.

 

 Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona,  je u granicama normalnog.

 

Zapadnohercegovački kanton

Vodostaj rijeke Trebižat, na vodomjernoj stanici Humac, izmjeren jutros u 08:00 sati, iznosio je 298 cm, dok je jučer iznosio 266 cm (na 280 cm počinje redovna obrana od poplava). Dana 19.03. od 00:00 sati, uvedene su redovne mjere odbrane od poplava.

 

Srednjobosanski kanton

Vodostaji na području Kantona su u porastu.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka na području Hercegovačkog-neretvanskog kantona su u porastu.

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
Neretva Mostar 07:15 sati 751 cm 850 cm
Trebižat Humac 07:15 sati 296 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati 213 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati  103 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati 276 cm 265 cm

 

Kanton 10

Zbog topljenja snijega i većih kišnih padavina, došlo je do potapanja lokalne prometnice Drvar – Bastasi.

Također je potopljeno i 5-6 pomoćnih objekata na tom području. Situaciju prati općinska služba civilne zaštite.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija u naselju Bakšaiš.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na ispumpavanju vode, iz prostora azila za pse u mjestu Drmeljevo.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine S.Most. imala je intervenciju na gašenju dimnjaka.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju požara na dimnjaku u ulici Ivana Cankara.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko, vršila je asistenciju Policijskoj stanici Visoko, prilikom uviđaja u saobraćajnom udesu, koji se dogodio u ulici Branilaca, te intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, u ulici Carica, na objektu nije pričinjena materijalna šteta.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla, imala je intervenciju na gašenju požara na krovu kuće u ul. Husinskih rudara br.125. Požar je ugašen.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice imala je intervenciju na gašenju požara na el. instalacijama u firmi „Hrastik“. Požar je ugašen.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasna jedinica općine Vitez, imala je intervenciju na gašenju požara, na dimnjaku u naselju Šantići.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je dvije manje intervencije na gašenju požara i to: jednu intervenciju na gašenju zapaljenog niskog rastinja, te intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka na privatnom objektu.

 

KLIZANJE TLA – ODRON ZEMLJIŠTA

 

Kanton Sarajevo

Općina Centar. Dana 18.03.2018. godine, došlo je do odrona zemljišta u ulici Halida Kajtaza bb. Po prijavi građana iz ulice Braće Begić, dana 18.03.2018. godine na lice mjesta su izašli: Urbanističko-građevinski inspektor općine Centar i predstavnik Službe za civilnu zaštitu općine Centar. Na licu mjesta utvrđeno da je došlo do odrona zemljišta na građevinskoj jami, a čime je ugrožena stabilnost lokalne saobraćajnice u ulici Brače Begić. Po nalogu inspektora izvođač radova pristupio je zaštiti građevinske jame navlačenjem kamena ispod podzida kao i pokrivanjem cijelog odrona sa pvc najlonom. Predstavnik Službe za civilnu zaštitu je bio prisutan do zavšetka radova na osiguranju jame.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 18.03.2018 godine, ne može se ocijeniti na lokalitetu Živinice.

 

OBLAST  VODOSNABDIJEVANJA

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog povećanja mutnoće vode na izvorištima potrošačima se i dalje preporučuje prokuhavanje vode, prije upotrebe za piće.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Od ranih jutarnjih sati, do 15:00 sati, prekid opskrbe naselja južno od grada na lijevoj strani Neretve, zbog puknuća cijevi u Tasovčićima.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je službenu zabilješku od strane Policijske stanice Cazin, o pronalasku neeksplodiranog ubojnog sdrestva, radi se o tromblonu.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je prijavu o postojanju nepoznatih neeksplodiranih ubojnih sredstava, radi se o više komada, na lokalitetu Rudnik – Purići.

O ovoj prijavi upoznati su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite.

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE