Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.01.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. U protekla 24 sata, PVJ grada Mostara, imala je šest intervencija od kojih jadna na gašenju požara na napuštenom objektu u naselju Rudnik, jedna na gašenju požara na zapaljenoj travi u mjestu Šehovina i četiri intervencije na gašenju zapaljenih dimnjaka u ulici kneza M. Višovića Humskog, u Zaliku, u Vukodolskoj i Oručevića ulici. Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica Stolac gasila je požar trave i niskog rastinja na lokaciji Vidovo polje. Intervnecija trajala u periodu od 15:35 do 16:50 sati. U požaru je opožareno oko 0,5 ha površine.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica Čitluk gasila je požar trave i niskog rastinja u Vionici. Intervencija na gašenju požara trajala je u periodu od 17:35 do 19:50 sati. Požar ugašen.

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. VJ Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na kotlovnici u  privatnom stambenom objektu u naselju Vida II. Požar je lokalizovan i ugašen.

Srednjo-bosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica Jajce imala je intervenciju u naselju Lupnica gdje je gašen požar na štali i pomoćnom objektu. Intervencija trajala u periodu od 15:20 do 16:15 sati. Požar ugašen.

Općina Donji Vakuf. Vatrogasna jedinica Donji Vakuf imala je intervenciju na gašenju zapaljenog motornog vozila usljed samozapaljenja. Na vozilu je pričinjena totalna šteta, dok povrijeđenih lica nije bilo.

NAGOMILAVANJE LEDA NA VODOTOCIMA I KOMUNIKACIJAMA

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Led koji je proteklih dana pokrivao cijelo korito rijeke Bosne, između naselja Dolača i Janjići, neposredno uz magistralni put M-17, u dužini oko 1000 metara otopio se je na njenom centralnom dijelu tako da rijeka tim dijelom nesmetano protiće. Led se i dalje zadržava na priobalnim područjima rijeke Bosne. Službe civilne zaštite i dalje će vršiti osmatranje vodotoka rijeke Bosne.

Saobraćaj se zbog snijega koji je padao u toku noći ili ponegdje još pada,  odvija usporeno na većini putnih pravaca. Na području Kantona visina snijega je od 10 do 25 cm. Snijeg nije zadao veće probleme u odvijanju saobraćaja. Ceste su mjestimično zasnježene i zaleđene. Sve magistralne i regionalne ceste su prohodne bez zastoja. Otežano je odvijanje u višim i visokim predjelima. Ekipe putnih službi nalaze se na terenu i obavljaju neophodne intervencije.

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području Kantona su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano zbog ugaženog snijega i leda na kolovozima. Vjetar stvara sniježne nanose na putnom pravcu Ripač- Bosanski Petrovac-Lanište. Zbog lošeg stanja na kolovozu i čestih saobraćajnih nezgoda, ne preporučuje se kretanje dionicom magistralnog puta M-14 Srbljani-Bosanska Krupa. Vozači mogu koristiti alternativni pravac R-402 Cazin-Stijena-Ljusina. Na putnom pravcu Bosanski Petrovac – Drvar obustavljen je saobraćaj za teretna vozila preko 7,5 tona, zbog snijega i sniježnih nanosa.

Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić. Visina snijega u gradu Bihaću iznosi 52 cm, a u općini Sanski Most iznosi 40 cm.

Kanton 10.

Magistralne i regionalne saobraćajnice su prohodne uz dobru vidljivost. Lokalne saobraćajnice su neprohodne u općinama Bosansko Grahovo, neke u općini Glamoč i općini Drvar  (vjetar stvara snježne nanose na cestama i smanjuje vidljivost), čiste se po planu čišćenja i na dojavu. Za vozila iznad 7.5 tona zabrana prometa na pravcima Glamoč-Mliništa i Drvar-B. Petrovac.

Kanton Sarajevo

Zimska služba KJKP Rad je angažirana na čišćenju posipanju saobraćajnica u cilju sprječavanja poledice. Na terenu je 49 specijaliziranih vozila i 150 radnika.  Ulice 1. 2.  prioriteta su očišćene, dok je u toku čišćenje ulica 3. i 4. prioriteta na području četiri gradske općine, gdje je ovo preduzeće i zaduženo za održavanje saobraćajnica.

Bosansko-podrinjski kanton

Svi magistralni i regionalni putni pravci na području kanotna su prohodni. Saobraćaj se odvija otežano zbog poledice po kolovozu i snijega čija visina iznosi od 5 do 15 centimetara.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zbog loših vremenskih uvjeta za sav promet zatvorena je dionica R–419 Posušje – Blidinje.

Srednjo-bosanski kanton

Saobraćaj na području Srednjobosanskog kantona se odvija otežano po klizavim i snijegom prekrivenim saobraćajnicama.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Kanton 10.

Općina Livno. Dana, 18.01.2017.godine, u par navrata kratkotrajno dolazilo je do prekida u isporuci električne energije s nisko-naponskih mreža zbog jakog vjetra na pravcu Livno-Lusnić i Livno-Kupres.

Općina Bosansko Grahovo. Mjesne zajednice Preodac i Maleševci već tri dana su bez električne energije. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na popravci kvara.

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. I jučer je na rijeci Neretvi, u periodu od 10:15 do 15:00 sati, nastavljena potraga za nestalom osobom F.D. Potraga je vršena čamcem na Neretvi od Čeljeva do granice sa R. Hrvatskom. Potraga nije dala rezultate i nastavlja se danas.

O S T A L O

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Po prijavi od 17.01.2017. godine, Tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a FUCZ jučer je u 09:30 sati, izašao na lokaciju Željuša – plantaža vinove loze „Hepok“ i utvrdio sljedeće:

Uposlenici „Hepok“-a su građevinskom mašinom iz zemlje iskopali dvije boce sa acetilenom i da je iz jedne boce curio plin. Iz sigurnosnih razloga obustavljeni su radovi pa se ne zna kolika je količina zakopanih boca.

Po izjavama mještana i uposlenika „Hepok“-a, a što se navodi u izvještaju vođe tima, boce su zakopane 1992 godine i pokrivene aluminijskim cijevima, koje su služile kao krovna konstrukcija.

Pošto tim za uklanjanje i uništavanje NUS-a nije obučen za rad sa acetilenskim bocama, pa nije u mogućnosti iste izmjestiti ili uništiti, o čemu je izvješten operativni centar CZ HNK-a, policija i Federalna uprava civilne zaštite.

PS Mostar sjever uputio je patrolu policije i vatrogasnu ekipu kako bi obilježili i osigurali mjesto pronalaska boca. Kako ne bi došlo do neželjenih posljedica po život ljudi, Uprava za CZ-u i vatrogastvo HNK/Ž-e, kontaktirala je poduzeće Messer-Mostar-Plin, koje ima uposlene stručnjake iz ove oblasti i koji mogu procijeniti kako dalje postupati. Predloženo je Gradu Mostaru, odnosno vlasniku plantaža “Hepok“ Mostar preko CZ-e Grada Mostara, da stupe u vezu sa navedenim poduzećem kako bi se pristupilo bezbjednom uklanjanju spomenutih boca.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE