Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 09./10.04.2016. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Unskosanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine  Sanski Most, imala je jednu intervenciju na zapaljenom dimnjaku u ul. Aleja šehida.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine  Cazin imala je jednu intervenciju na zapaljenom kiosku u mjestu Kličići od 23:50-00:15 sati.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, u izvještajnom periodu imala je jednu manju tehničku intervenciju.

 

PRONALAŽENJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA – NUS

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je  jednu informaciju o pronalasku NUS-a. Dana

09.04.2016.godine, u 11:25 sati, od strane PS Hadžići primljena informacija da se u naselju Kasetići, nalaze dva nepoznata NUS-a.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti, u ponedeljak

11.04.2016.godine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE