Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.05.2019.godine, do 10:00 sati

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je intervenciju na gašenju požara električnih instalacija, u stolariji „Madena“.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka, u mjestu Paklarevo.

 

Kanton Sarajevo

Vatrogasna jedinica Kantonalne  uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je manju intervenciju na gašenju požara u ulici Bosanski put br.132, u naselju Stari Ilijaš, gdje je gorjela ljetna kuhinja i dio prizemlja privatne kuće. Požar je ugašen, u gašenju požara je učestvovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila, povrijeđenih nije bilo.

 

KLIZANJE TLA

 

Tuzlanski kanton

Grad Gradačac. Reaktivacija dva klizišta na, magistralnom putu M-19, Gradačac – Ormanica, u Donjem Lukavcu i Dautima, ugrožena je saobraćajnica. Takođe, prijavljena su dva klizišta u Jelovče Selu, reaktiviranje, te u Vučkovcima, novo klizište. Ugroženi su stambeni objekti.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanski Petrovac. Od 05:33 sati, zbog kvara, u prekidu je DV 20kV Skakavac.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu prijavu o postojanju eksplozivnog sredstva.

O primljenoj  prijavi obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za UES.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale u F BiH. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu informaciju od strane građanina, o postojanju eksplozivnog sredstva, u mjestu Brdarići, radi se o ručnoj bombi.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za UES.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o postojanju nepoznatih eksplozivnih sredstava, u mjestima Lupnica i Lučina.

O primljenim informacijama obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, za UES.

 

 

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu informaciju, od strane Općinske službe civilne zaštite Hadžići, da je u naselju Mostarsko Raskršće, pronađeno nepoznato eksplozivno sredstvo.

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji su preuzeli pronađeno sredstvo.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

Federalna uprava civilne zaštite, i dalje je u stalnom kontaktu sa svim institucijama i organizacijama uključenim u potragu za nestalom Salihom Omerović i Ružicom Bičvić, kao i za Almirom Gluhićem iz Zavidovića, za kojim je jučer vršena intenzivna potraga, koja nije dala rezultate.

Federalna uprava civilne zaštite, vrši prikupljanje dodatnih informacija, prati se stanje na terenu, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija uključi u nastavak potrage.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE