Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 03./04.02.2018.godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u  porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 08,00 sati, iznosila je:

–   Bosanski Brod ————— —————      284 cm (normalno stanje); jučer 250 cm,

–   Bosanski Šamac —————————       127   cm (normalno stanje); jučer 64 sm,

–   Orašje ——————————————      335  cm (normalno stanje); jučer 307.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati, iznosio je 199,09 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo vodostaja je viši za 14 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,0 m3/s.

 Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vodostaj rijeke Une iznosi 69 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Padavine: kiša-snijeg 38,6 l/m2, a visina snijega iznosi 58 cm.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan. Visina vodostaja rijeke Bosne u Zenici iznosi 250 cm, što je u okvirima normalnog.

 Srednjobosanski kanton

Općina Fojnica. Na području općine Fojnica proglašeno stanje od prirodne i druge nesreće usljed obilnih padavina u MZ Gojevići, Dusina i Bakovići. Stanje se tokom noći normalizovalo.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 272 cm u 07,45 sati (280 cm redovna obrana od poplava).

U 17,00 sati na rijeci TMT vodostaj na mjernoj točci Humac 280 cm,uvedene redovite mjere od poplave

Kanton 10.

Na području Kantona 10., vodostaji potoka i rijeka su u porastu, zbog obilnih kišnih padavina.

 Kanton Sarajevo

 Općina ilidža. Na području općine Ilidža usljed kišnih padavina došlo je do porasta vodostaja na rijekama i potocima, u MZ Osjek došlo je do izlijevanja kanalizacije, dok je ulica Hendekuša i poljoprivredno dobro u Bojniku pod vodom (podzemne vode). Prestankom kišnih padavina dolazi do opadanja vodostaja.

 POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj.  U toku dana 03.02.2018.godine, registrovano je više tehničkih intervencija (ispumpavanja vode iz podrumskih prostorija) u mjestima Brežani i Rošćevina, gdje je usljed obilnih sniježnih i kišnih padavina koje su zahvatile područje Kantona, došlo do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, putne komunikacije i djelomično plavljenja podrumskih prostorija u stambenim objektima. Intervencije su uspješno završene.

Općina Visoko.  U toku dana 03.02.2018.godine, registrovano je više tehničkih intervencija u mjestu Muhašinovići. Intervencije uspješno završene.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica, Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je četiri manje intervencije i to: jednu na gašenju napuštene kuće i tri na obezbjeđenju.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 Unsko-sanski kanton

Snježne padavine koje su zahvatile ovaj Kanton prouzrokovale su više kvarova na elektroenergetskoj mreži.Radnici od elektrodistribucije su na terenu i vrše otklonjanje kvarova.

Dalekovodi 10 kV koji su trenutno u prekidu;

Bihać      – Gata,,Ružica,Žegar,Skočaj,Lohovo,Vinica,Čekrlije,dio DV Sunce.

B.Krupa  – Jasenica,Otoka,Baštra,Perna,Ivanjska

Bužim         – Dio DV Varoška Rijeka

Cazin          – RP Crnaja,Vrelo Mokreš,Mlin,Tržac 2,Gata,Slatina,dio Miostraha

Ključ            – Sanica,Budelj,Lokveni Vrh

V.Kladuša   – Selo Golubovići,selo Bojna,Zborište,grad Vrnograč,sela Hairat,dio Todorovo.

OSTALO

 OBILNE PADAVINE I NEVRIJEME

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Kinjic. Stanje na području općine Konjic ,što se tiče posljedica obilnih padavina od prethodnog dana i noći, u večernjim satima, je stabilno.

U toku dana ekipe civilne zaštite i građana bili su angažovane na saniranju posljedica uzrokovanih obilnim padavinama. Područje općine Konjic na više lokacija bilo je pogođeno odronima, klizištima i velikim bujicama. Na nekoliko mjesta bile su prekinute putne komunikacije usljed odrona, klizišta i bujica. Najteža situacija bila je u mjestima Oteležani, Prijeslop, selo Blučići i u prigradskom naselju Radava.

Sve posljedice obilnih padavina u selima Prijeslop, Blučići su sanirane kao i u naselju Radava.

Tokom dana nije sanirana putna komunikacija koja selo Oteležane povezuje sa ostalim dijelovima općine Konjic. Putna komunikacija je presječena na više mjesta  odronima i klizištima, koja su u potpunosti blokirali putni pravac Oteležani-Konjic. Upotrebom raspoložive mehanizacije pokušala se sanirati ovaj putni pravac ali zbog obima odrona i klizišta ,nije se uspjelo u tome, tako da je ova putna komunikacija i dalje blokirana.

U toku noći 02/03.02.2018g. u naselju Pleha došlo je do obrušavanja veće stijene, koja je ugrozila jednu stambenu kuću. Stijena je probila vanjski zid kuće, koji se dijelom obrušio, te se  zaustavila  u trpezariji. Srećom nije bilo povrijeđenih ali je pričinjena veća materijalna šteta. Osobe koje stanuju u kući pretrpjele su blagi šok i manji vid panike, u tom trenutku. Situacija se u jutarnjim satima ubrzo stabilizovala.

U toku prethodne noći i današnjeg dana vodostaj rijeke Neretve bio je u porastu, da bi se u večernjim satima stabilizovao.

Pripadnici civilne zaštite općine Konjic su u pripravnosti i prate situaciju na terenu.

Općina Jablanica. U toku noći 02/03.02.2018 godine usljed obilnih padavina na nekoliko lokalnih puteva došlo je do odrona. Od jutarnjih sati angažovana je mehanizacija JKP Jablanica na raščišćavanju putnih pravaca. Do 11:30 sati saniran je put i uspostavljen saobraćaj na dionicama puta Glogošnica-Ravna- Bijela, put prema naseljenom mjestu Baćina kao i put prema deponiji smeća „Zakom“. Radi se na raščišćavanju puta Ostrožac-Šabančići i put prema Čivelju, gdje se očekuje potpuna sanacija u toku dana.

Od naseljenih objekata klizištem je ugrožena  jedna stambena kuća u naselju Donje Paprasko,(ispod magistralne ceste)gdje nije bilo potrebe za evakuacijom stanovnika.

 Zeničko-dobojski kantron

U toku dana 03.02.2018.godine, područje Kantona je zahvatilo nevrijeme sa sniježnim i kišnim padavinama, gdje je došlo do izlijevanja rijeka Bosne u Kaknju, mjesta Brežani i Roščevina, gdje je bila i prekinuta putna komunikacija za ova mjesta, kao i poplavljeno poljoprivredno zemljište i podrumske prostorije nekoliko stambenih objekata. Takođe u općini Visoko došlo je do izlijevanja rijeke Zimačnice, koja je prouzrokovala plavljenje poljoprivrednog zemljišta i ugrožavala stambene objekte koji se nalaze u blizini istih u mjestu Muhašinovići. U 08,00 sati, na reg. putu Visoko – Kakanj u mjestu Muhašinovići, općina Visoko, zbog izlijevanja oborinskih voda i potoka na kolovoz došlo do otežanog odvijanja saobraćaja, te u vremenu od 11,15 do 13,30 sati, saobraćaj u potpunosti obustavljen i preusmjeren kroz naselje Muhašinovići i na lokalni put Moštre – Poriječani – Visoko, gdje je u 13,30 sati, saobraćaj uspostavljen navedenim putem u otežanim uslovima. Takođe, dana 03.02.2018. godine, u vremenu od 09,45 do 11,15 sati, na putu M-17 u mjestu Tatarbudžak – Goliješnica – tunel Karaula, općina Žepče, zbog snježnih padavina, došlo do povremenih obustava saobraćaja u oba pravca.

U ostalim općinama Kantona nije bilo izlijevanja rijeka, niti plavljenja. U toku noći rijeke Bosna i Zimačnica su se povukle u svoja korita tako da više ne predstavljaju prijetnju po ljude i materijalna dobra. U Zenici vodostaj rijeke Bosne iznosi 250 cm, što je u granicama normalnog vodostaja.

 PROHODNOST PUTEVA

 Unsko-sanski kanton

Magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni i saobraćaj se odvijao bez zastoja, ali otežano i usporeno zbog ugažena snijega na kolovozu.

Naročito se to odnosi na dionice Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ, Bosanski Petrovac-Drvar, Srbljani-Cazin-V.Kladuša.Na putnom pravcu Bihać-B.Petrovac obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.

 Srednjobosanski kanton

Zbog kiše i snijega koji je padao u protklom peridu na području Srednjo-bosanskog kantona saobraćaj se odvija po mokrom i klizavom kolovozu.

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona saobraćaj se odvija  na  svim  putnim  pravcima, po mokrim i klizavim kolovozima bez zastoja.

 Kanton 10.

Zbog pada temperatura na pojedinim dionicama magistralnih puteva moguća je pojava poledice kao i odrona.

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE