Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 22./23.02.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI 

Unsko-sanski kanton

 Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 19:15 do 20:05 sati ,u mjestu Velagići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju na gašenju požara od 18:15 do 19:50 sati, u mjestu Skucani Vakuf, gdje je gorjela šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervenciju na gašenju požara od 22:00 do 23:25 sati, u mjestu Golubovići, gdje je gorjela šuma.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

-od 07:15 do 07:45 sati, u mjestu  Bijelo Polje, gdje je gorio električni stub,

-od 18.15 do 18:35 sati, na Bijelom Brijegu, gdje je gorjela kuća.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervenciju na gašenju požara i to:

– od 14:47 do 15:30 sati,  u Gabeli, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 20:52 do 21:10 sati, u Strugama, gdje je gorjelo motorno vozilo.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 14:00 do 15:15 sati, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic ima intervenciju na gašenju požara jučer od 15:00 sati,  u rejonu Čelinske planine, gdje je požar još aktivan, trenutno nema ugroženih objekata.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara od 15:15 do 18:00 sati, na lokalitetu Kapića avlija, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Tuzlanski kanton

 Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja lokacija Orašje.

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica Lukavac imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Crveno Brdo i Dedići, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Grad Živinice. Vatrogasna jedinica grada Živinice imala je intervencije na gašenju požara u mjestu Zelenika i Krivača, gdje je gorjelo nisko rstinje.

Grad Srebrenik. Vatrogasna jedinica grada Srebrenik imala je intervencije na gašenju požara u mjestima: Čiflik, Tutnjevac i Špionica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Kladanj. DVD Kladanj ima intervenciju na lokaciji Matijevići gdje gori nisko rastinje, požar je aktivan i gašenje je u toku.

Općina Teočak. DVJ Teočak imala je intervenciju na gašenju požara u MZ Snježnica, gdje je gorjelo nisko rastinje.

 

Zapadnohercegovački kanton

 Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara od 17:50 do 18:35 sati,  u mjestu Vitini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje na površini cca 2 000m2. U gašenju požara sudjelovala dva  vatrogasca s jednim vozilom

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara od 19:00 do 20:00 sati,  u mjestu Vinjanima (Kućetine), gdje je gorjela hrastova šuma i trava površine cca 800 m2.. U gašenju požara sudjelovala dva  vatrogasca s jednim vozilom

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg imala je intervenciju na gašenju požara od 15:50 do 16:50 sati. u mjestuKnešpolju, gdje je gorjela trava i nisko rastinje površine cca 5 000 m2. U gašenju poža sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervencije na gašenju požara od 19:50 do 21:30 sati, u mjestu Tihaljini (Doci), gdje je gorjela šuma i nisko rastinje površine cca 2 000m2. U gašenju požara sudjelovala dva vatrogasca  DVD-a Tihaljina s jednim vozilom.

Bosansko-podrinjski kanton

 Grad Goražde. Vatrogasna jedinica grada Goražde imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– požar u ulici Enesa Turkovića broj 25., gdje je gorjela porodična kuća,

– požar u kojem je gorjela suha travi, šiblju i niskom rastinju lokalitet Matija MZ Vitkovići.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imali su 12 manjih intervencija, od čega dvije tehničke. Šest intervencija se odnosi na gašenje zapaljenog niskog rastinja, dvije na gašenje zapaljenog otpada u kontejneru, jedna na gašenje otpada u stambenoj jedinici (balkon), jedna na gašenje zapaljenog dimnjaka na stambenom objektu, dok se dvije tetničke odnose na sapiranje platforme na Međunarodnom aerodromu „Sarajevo“ i na otvaranje zaglavljenog prozora na objektu.

Zeničko-dobojski kanton

 Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je  6  intervencija na gašenju požara gdje je gorjela trava i nisko rastinje u mjestima : Bare, Mile, Bičer, PK Vrtlište, Zlokuće-novo naselje i Tičići. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je  intervencijuna gašenju požara  u mjestu Raduša, gdje je gorjelo nisko rastinje na površini cca 5 dunuma. Nije prouzrokovana materijalna šteta, požar je ugašen.

Grad Visoko. Vatrogasana jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Prijeku, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Grad Zenica. Vagtrogasana jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja u mjestima:  Čajdraš ( na dvije lokacije) i ulici Ivana Cankara. Požari su ugašeni.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Kvalitet zraka za dan 22.02.2023 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Bukinje, Živinice, Mobilna: Srebrenik. Kvalitet zraka za dan 22.02.2023 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetu Lukavac. Kvalitet zraka za dan 22.02.2023 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Velika Kladuša, Ilidža i gradova Mostar, Bosanska Krupa, Lukavac timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su 9 eksplozivnih sredstava.

                                                                    

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR