Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 15./16.08.2023. godine, do 10:00 sati

POŽARI

 Tuzlanski kanton

Grad Lukavac. Vatrogasna jedinica grada Lukavac imala je intervenciju na gašenju požara  na lokalitetu Lukavac Mjesto, gdje je gorjelo sijeno. Požar je lokaliziran i ugašen.

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara na privatnom stambenom objektu u ulici Mije Keroševića Guje, gdje je gorio ormarić sa instalacijom. Požar je lokaliziran i ugašen.

 Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuški imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Grab, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Opožareno je cca 50 000 mpovršine. Požar su ugasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje imala je intervenciju na gašenju požara kontejnera sa papirom, vatra se djelomično proširila i na parkirano motorno vozilo. Požar su ugasila dva vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom.

Unsko-sanski kanton

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je dvije intervencije i to:

– od  12:24 do 13:25 sati, u naselju Krivaja, gdje je gorjela trava,

– od  21:56 do 23:00 sata, u mjestu Vilenjača, gdje je došlo do požara na motornom putničkom vozilu.

 Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je pet manjih intervencija i to: dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, jednu tehničku intervenciju na ispumpavanju vode iz podruma zgrade i dva obezbjeđenja (jedno na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i obezbjeđenje javnog događaja).

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, na Bijelom Brijegu, gdje je gorio stan, te jednu intervenciju u Bakinoj ulici, gdje je gorio otpad.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara na Gostovšću, gdje je gorio otpad u kontejneru, te jednu intervenciju na Haljdovišću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Nerezima, gdje je gorio otpad i nisko rastinje.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tri intervencije na gašenju požara i to u mjestima: Varalići, gdje je gorio stambeni objekat,  Doboj-Hurije, gdje je gorjela trava i nisko rastinje i naselju Bare, gdje je gorio otpad. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciu na gašenju požara u naseljenom mjestu Mekiš, gdje je gorio stambeni objekat. U požaru je prouzrokovana materijalna šteta u unutrašnjosti objekta i krovu. Povrijeđenih lica nije bilo. U intervenciji su učestvovali PVJ Tešanj i DVD Tešanj.

 OSTALO

 Aktivnosti na pružanju međunarodne pomoći Republici Sloveniji

Operativne snage iz Federacije BiH nastavljaju pružati pomoć stanovništvu Slovenije u područjima pogođenim poplavom. Tokom jučerašnjeg dana pripadnici tima sa teškim mašinama obavljali su veoma zahtjevne zadatke na sanaciji klizišta i uspostavljanju putne komunikacije, kao i raščišćavanje riječnih nanosa oko stambenih objekata u mjestu Strmec.

Kamion FUCZ-e angažovan je na uređenu obala i korta rijeke Dupeljnik, dok je jedna bager angažovan u općini Gornji Grad na uređenju zemljišta kao i utovaru mulja i blata. Danas je također planirano angažovanje jedne mašine na iskopavanju stopa za pontonski most.

  

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuto upozorenje za Veći dio zemlje zbog očekivanih visokih temperatura zraka koje će iznositi između 31 i 36 °C.

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR