Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 14./15.06.2024. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 19:10 do 20:15 sati, u Gnojnicama, gdje je gorio otpad, te
  • od 20:20 do 23:15 sati, u Rodoču, gdje je gorio otpad.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je četiri manje intervencije, tri na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru, te jedno obezbjeđenje na aerodromu.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenju električnog ormara na kući, u naselju Gornje Moštre.

Tehničke intervencije

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je dvije tehničke intervencije i to:

  • od 09:00 do 11:00 sati, u Zrinsko-Frankopanskoj ulici, na čišćenju nadvožnjaka, te
  • od 18:20 do 18:45 sati, u Tasovčićima, na skidanju drona sa stabla.

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Prema podacima FHMZ-a, indeks kvalitete zraka u 08:00 sati, u Mostaru je označen kao odličan, a na Ivan Sedlu kao dobar.

                                                      FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR