Sažetak redovnog izvještaja o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH, za dane 06./07.04.2023. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

 Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00h:

Bosanski Brod……………………………    359 (pripremno stanje),

Bosanski Šamac…………………………     209 (normalno stanje),

Orašje…………………………………….      459 (normalno stanje).

 POŽARI 

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:56 do 12:35 sati, u Zaliku, gdje je gorio dimnjak,

– od 14:05 do 15:15 sati, u Gnojnicama, gdje je gorjelo rastinje,

– od 16:20 do 18:10 sati, u Zaliku, gdje je  gorio dimnjak, te

– od 17:50 do 19:50 sati, u ul.B.Šarića, gdje je gorio dimnjak.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je intervencije na gašenju požara i to:

– od 11:00 do 11:30 sati, u Strugama, gdje je gorio otpad,

– od 14:20 do 14:50 sati, u Adi, gdje je gorio otpad, te

– od 14:40 do 15:10 sati,u Strugama, gdje je gorjela trava i otpad.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervenciju na gašenju požara od 08:04 do 09:30 sati, na Zakomu, gdje je gorjela deponija.

Grad Stolac. Vatrogasna jedinica grada Stolac imala je intervenciju na gašenju požara

od 09:20 do 09:45 sati, u ul.Hrvatskih branitelja, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Grad Konjic. Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara

od 22:03 do 22:50 sati, u ul.Kolonija, gdje je gorio dimnjak.

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su tri manje intervencije, dvije na gašenju zapaljenog otpada u kontejneru i jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka.

 Unsko-sanski kanton

Grad Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica grada Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • u mjestu Vrletnica od 13:50 do 15:00 sati, gdje je gorjelo nisko rastinje,
  • od 18:10 do 18:30 sati, u ulici Gazijska, gdje je gorjelo nisko rastinje, te
  • od 21:00 do 22:10 sati, u mjestu Vrletnica, gdje je gorjela šuma (privatni odjel), požar su gasila dva vatrogasca zajedno sa jednim radnikom iz ŠPD Bos.Krupa. U požaru koji je zahvatio oko pet hektara površine, uništene su sadnice mladog bora.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Gornja Tuzla, gdje je gorio dimnjak na stambenom objekatu.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenja požara otvorenog  prostora, u centru općine Grude iznad trgovačkog centra Konzum u vremenu od 20:40 do 21:30  sati, gdje je opožareno  oko 1 dulum trave i niskog rastinja. U intervenciji učestvovala dva  vatrogasca općine Grude sa jednim vatrogasnim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenja požara u mjestu Bijela Ploča, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu (kuća). Požar je ugašen. Pričinjena je manja materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo.

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je intervenciju na gašenja požara  u 16:37 sati, gdje je gorjela trava, nisko rastinje i šuma na lokalitetu Lisovo. Požar je ugašen.

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenja požara u ulici Kanal, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava, te intervencija na gašenju otpadnog materijala u Radakovu. Požari su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine Tešanj imala je intervenciju na gašenja požara u 15:07 sati, u naseljenom mjestu Dobropolje, gdje je gorio dimnjak na stambenom objektu. Nije prouzrokovana materijalna šteta. U intervnciji su učestvovala dva vatrogasca.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasci TVJ Jajce imali su intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Velikog plivskog jezera, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Bugojno. Pripadnici vatrogasnog društva Bugojno imali su intervenciju na gašenju požara u mjestu Ljubnić, gdje je  gorjelo nisko rastinje i suha trava. Požar je ugašen.

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervenciju na gašenju požara na ulazu u općine Novi Travnik, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Tehničke intervencije

 Zeničko-dobojski kanton

Grad Visoko. Vatrogasna jedinica grada Visoko imala je tehničku intervenciju u 13:49 sati, u saradnji sa pripadnicima PS Visoko na otvaranju zaključanih vrata na kući u ulici Špiljakova, u kojoj se nalazila bolesna osoba. Osoba je prebačena u JU „Dom Zdravlja“ Visoko.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tehničku intervenciju od 16:51 do 17:00 sati, otvaranje vrata dječjeg vrtića u S.logoru.

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine imala je tehničku intervenciju

od 20:30 do 22:30 sati, na Zgonima, čišćenje ceste od ulja nakon prometne nesreće.

 ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

 Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona kvalitet zraka za dan 06.04.2023 godine, se ne može ocijeniti na lokalitetima BKC, Bukinje, Živinice, Mobilna: Srebrenik, dok je na lokalitetima Skver, Lukavac odgovarao kvalitetu čistog zraka.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području gradova Mostar i Goražde timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su dva eksplozivna sredstva.

                                                   

 

                                                   FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR