Pripadnik FUCZ u ruskom Sankt-Peterburgu uspješno završio obuku na temu “Spašavanje i rad na vodi u zimskom periodu”

Obuka, na kojoj je jedan od tri predstavnika iz BiH bio i pripadnik  Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), realizovana je u organizaciji Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša i rezultat je dosadašnje uspješne saradnje sa Ministarstvom sigurnosti BiH i FUCZ. Ova obuka se sastojala od osnovne obuke, specijalne obuke i završne kontrole, odnosno ispita. Polaznici su upoznati sa brojnim temama u okviru ove oblasti kao što je zaštita na radu i mjere bezbjednosti, pružanje prve pomoći nastradalima, psihološka priprema spasilaca, organizacija rada spasilačkih jedinica, organizacija i tehnike spašavanja u zimskom periodu, spašavanje na ledu, obuka ronilaca i ronjenje ispod leda, spasilačka sredstva i njihova upotreba, osnovne funkcije dronova i drugo. Pored učesnika iz BiH, na ovoj obuci učestvovali su i predstavnici Makedonije i Srbije a svim učesnicima uručeni su i certifikati za uspješno okončanu obuku.

U skladu sa Planom obuke i profesionalnog usavršavanja stručnjaka u oblasti sprečavanja i otklanjanja vanrednih situacija za 2019. godinu na Univerzitetu Državne protivpožarne službe Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije (MČS) u Sankt-Peterburgu od 16. do 21.12. 2019. godine organizovana je obuka na temu “Spašavanje i rad na vodi u zimskom periodu”.

Obuka, na kojoj je jedan od tri predstavnika iz BiH bio i pripadnik  Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), realizovana je u organizaciji Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša i rezultat je dosadašnje uspješne saradnje sa Ministarstvom sigurnosti BiH i FUCZ. Obuka se sastojala od osnovne obuke, specijalne obuke i završne kontrole, odnosno ispita. Polaznici su upoznati sa brojnim temama u okviru ove oblasti kao što je zaštita na radu i mjere bezbjednosti, pružanje prve pomoći nastradalima, psihološka priprema spasilaca, organizacija rada spasilačkih jedinica, organizacija i tehnike spašavanja u zimskom periodu, spašavanje na ledu, obuka ronilaca i ronjenje ispod leda, spasilačka sredstva i njihova upotreba, osnovne funkcije dronova i drugo.

Pored učesnika iz BiH, na ovoj obuci učestvovali su i predstavnici Makedonije i Srbije. a svim  učesnicima uručeni su certifikati za uspješno završenu obuku .