Pripadnici ronilačkog tima i tima za uništavanje eksplozivnih sredstava FUCZ – “Bihać Aˮ iz rijeke Sane u Sanskom Mostu i Ključu uklanjali i uništavali eksplozivna sredstva

Iako su radili u izuzetno složenim uslovima, pogotovo u općini Sanski Most, gdje je vidljivost bila izuzetno loša, ronioci FUCZ su pretragom dna detektovali i zbrinuli sredstva. Ovo je prvi samostalni zadatak pri kojem je izvršeno uništenje eksplozivnog sredstva pod vodom koju su izveli pripadnici FUCZ.

Podnaslov: Ekspertski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), sastavljen od pripadnika ronilačkog tima i tima za uništavanje eksplozivnih sredstava “Bihać Aˮ, 22. i 23.8.2017. godine vršio je pregled korita, te uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava u rijeci Sani.
Prvi dan na lokalitetu Mašinskog mosta u Općini Sanski Most ovaj tim je iz rijeke uklonio tromblonsku kumulativnu minu M60-P2, a na licu mjesta (pod vodom) uništio ručnu bombu M52. Drugi dan (23.08.2017. godine) na lokaciji Huskino vrelo u Općini Ključ tim je iz rijeke uklonio jedno eksplozivno sredstvo – minu RPG 7.
Iako su radili u izuzetno složenim uslovima, pogotovo u općini Sanski Most, gdje je vidljivost bila izuzetno loša, ronioci FUCZ su pretragom dna detektovali i zbrinuli sredstva.Ovo je prvi samostalni zadatak pri kojem je izvršeno uništenje eksplozivnog sredstva pod vodom koji su izveli pripadnici FUCZ.
Uklonjena eksplozivna sredstva su transportovana i zbrinuta u magacinu za privremeno odlaganje eksplozivnih sredstava gdje će biti do uništenja u skladu sa predviđenim procedurama.
Sva uklonjena i uništena sredstva prijavili su građani koji su ih uočili tokom svakodnevnih aktivnosti.