Pripadnici FUCZ na Igmanu uspješno završili obuke potrage i spašavanja u prirodi i urbanim sredinama za spasilačke timove koji djeluju u BiH

Ove obuke su posredstvom TIKA-e (Turska organizacija za saradnju i koordinaciju) proveli certificirani predavači iz turskih agencija IHH i AFAD-a, a opremu i sredstva za izvođenje terenske, odnosno praktične obuke i treninga, osigurala je FUCZ.  Osnovna i napredna obuka za potrage i spašavanje u divljini,  u prirodi, ranije su provedene na području Blagaja kod Mostara (septembar 2019. god.), pa je od 25. do 30. 10. ove godine nastavljen i uspješno okončan započeti ciklus edukacije za potrage i spašavanje u prirodi kroz koji je osposobljeno novih 30 instruktora za ovu vrstu potrage i spašavanja. Radi se o iskusnim pripadnicima Gorske službe spašavanja Federacije BiH, GSS Novi Grad Sarajevo, GSS Foča i GSS Jahorina, kao i o pripadnicima Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite RS. Druga osnovna obuka bila je ona za potrage i spašavanje u urbanim sredinama sa istim polaznicima. Obuke su provedene kroz teorijska predavanja o katastrofama, strukturi tima za spašavanje, označavanje mjesta nesreće-katastrofe, priprema i dolazak na mjesto nesreće kao i trijaža građevinskih objekata. Kroz praktičnu obuku na devastiranom hotelu “Igman” polaznici su upoznati sa ličnom i kolektivnom opremom i tehničkim sredstvima te sa organizacijom USAR-tima, klasifikacijom aktivnosti po INSARAG strandardima, načinom obilježavanja i metodama pretrage i spašavanju po nivoima (ASR 2, ASR 3, ASR 4) i o načinu i postupcima ulaska u ruševine. Obuka je okončana završnim teorijskim ispitom i praktičnom vježbom sa scenarijem zemljotresa u Turskoj gdje je simuliran dolazak tima iz BiH sa obavezom primjene svih naučenih metoda po INSARAG standardu. Na kraju obuke svim polaznicima obuke uručeni su certifikati.

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na Igmanu kod Sarajeva za spasilačke timove koji djeluju u BiH održane su dvije obuke čije je ranije planirano izvođenje prolongirano zbog pandemije Corona virusa, i to: Edukacija za edukatore potrage i spašavanja u prirodi (25. – 30. 10. 2021. god.) i Osnovna obuka za potrage i spašavanja u urbanim sredinama (01. – 06. 11. 2021. god.).

Ove obuke su posredstvom TIKA-e (Turska organizacija za saradnju i koordinaciju) proveli certificirani predavači iz turskih agencija IHH i AFAD-a, a opremu i sredstva za izvođenje terenske, odnosno praktične obuke i treninga, osigurala je Federalna uprava civilne zaštite.

Osnovna i napredna obuka za potrage i spašavanje u divljini,  u prirodi, ranije su provedene na području Blagaja kod Mostara (septembar 2019. god.), pa je od 25. do 30. 10. ove godine nastavljen i uspješno okončan započeti ciklus edukacije za potrage i spašavanje u prirodi kroz koji je osposobljeno novih 30 instruktora za ovu vrstu potrage i spašavanja. Radi se o iskusnim pripadnicima Gorske službe spašavanja Federacije BiH, GSS Novi Grad Sarajevo, GSS Foča i GSS Jahorina, kao i o pripadnicima Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite RS.

Druga, osnovna obuka za potrage i spašavanje u urbanim sredinama također je održana na Igmanu, na lokaciji devastiranog hotela Igman, od 01. do 06. 11. 2021. godine sa istim polaznicima koji su stekli dragocjena znanja i vještine u pogledu potrage i spašavanja u gradskim, odnosno urbanim sredinama, te će se, u organizaciji TIKA i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, ovaj vid obuke nastaviti i u idućoj godini.

Obuke su provedene kroz teorijska predavanja o katastrofama, strukturi tima za spašavanje, označavanje mjesta nesreće-katastrofe, priprema i dolazak na mjesto nesreće kao i trijaža građevinskih objekata. Kroz praktičnu obuku na devastiranom hotelu “Igman” polaznici su upoznati sa ličnom i kolektivnom opremom i tehničkim sredstvima te sa organizacijom USAR-tima, klasifikacijom aktivnosti po INSARAG strandardima, načinom obilježavanja i metodama pretrage i spašavanju po nivoima (ASR 2, ASR 3, ASR 4) i o načinu i postupcima ulaska u ruševine.

Obuka je okončana završnim teorijskim ispitom i završnom praktičnom vježbom sa scenarijem zemljotresa u Turskoj gdje je simuliran dolazak tima iz Bosne i Hercegovine sa obavezom primjene svih naučenih metoda po INSARAG standardu, od dolaska u drugu državu, preko uspostavljanja kampa do raspoređivanja jedinice i postupaka potrage i spašavanja u ruševinama, također uz primjenu svih INSARAG nivoa spašavanja.

Na kraju obuke svim polaznicima obuke uručeni su certifikati, a na ovoj ceremoniji prisustvovao je i ambasador Republike Turske u BiH Sadik Babur Girgin, šef Odsjeka za strukturu i obuku Ministarstva sigurnosti BiH Samir Huseinbašić i Koordinator ureda TIKA-e za Sarajevo Muhammed Unal.