Predstavnik FUCZ prezentator na simpoziju “Protuminsko djelovanje 2021” koji je odrzan u Hrvatskoj

Rad simpozija se odvijao u četiri tematske cjeline, i to: Modeli protuminskog djelovanja, Kontrola kvaliteta u protuminskom djelovanju, Moderne tehnologije u protuminskom djelovanju i Uticaj protuminskog djelovanja na razvoj infrastrukturnih projekata. Ukupno je prezentirano 15 stručnih radova koji su objavljeni u Zborniku radova sa simpozija. Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite prezentirao je rad “Istorijsko istraživanje kao alat u procjeni rizika od zaostalih neeksplodiranih bombi: Studija slučaja Sarajevo”. Radi se o dvogodišnjem istraživanju kojim je uspostavljen model procjene rizika od neeksplodiranih bombi zaostalih iz vazdušnih bombardovanja tokom Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, kao i rezultati dobiveni primjenom modela na područje Sarajeva. Pored prezentiranja radova na simpoziju je prikazana i nova oprema za deminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava što je iskorišteno za prikupljanje informacija o novim alatima, opremi i uređajima koji se primjenjuju u uklanjanju i uništavanju mina i eksplozivnih sredstava, njihovim karakteristikama i mogućnostima.

Od 16. do 18. juna 2021. godine u Novom Vinodolskom (Republika Hrvatska) predstavnik Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), u svojstvu prezentatora stručnog rada, sudjelovao je u radu simpozija “Protuminsko djelovanje 2021” koji je organizovao Centar za testiranje, razvoj i obuku Hrvatskog centra za razminiranje.
Rad simpozija se odvijao u četiri tematske cjeline, i to: Modeli protuminskog djelovanja, Kontrola kvaliteta u protuminskom djelovanju, Moderne tehnologije u protuminskom djelovanju i Uticaj protuminskog djelovanja na razvoj infrastrukturnih projekata. Ukupno je prezentirano 15 stručnih radova koji su objavljeni u Zborniku radova sa simpozija.
Predstavnik Federalne uprave civilne zaštite prezentirao je rad “Istorijsko istraživanje kao alat u procjeni rizika od zaostalih neeksplodiranih bombi: Studija slučaja Sarajevo”. Radi se o dvogodišnjem istraživanju kojim je uspostavljen model procjene rizika od neeksplodiranih bombi zaostalih iz vazdušnih bombardovanja tokom Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, kao i rezultati dobiveni primjenom modela na područje Sarajeva.
Pored prezentiranja radova na simpoziju je prikazana i nova oprema za deminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava. Prisustvo proizvođača opreme je iskorišteno za prikupljanje informacija o novim alatima, opremi i uređajima koji se primjenjuju u uklanjanju i uništavanju mina i eksplozivnih sredstava, njihovim karakteristikama i mogućnostima.