Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite učestvovali u međunarodnoj vježbi „SEESIM 14“

U periodu od 23.-26.09.2014.godine, uposlenici Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite učestvovali su međunarodnoj vežbi „SEESIM 14“ (South Eastern Europe Simulation Network), koja se održavala u prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 Ministarstva sigurnosti BiH – domaćinom vježbe u BiH, a u saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH.

Koordinator vježbe i ujedno domaćin na međunarodnom nivou bila je Republika Hrvatska. Učešće u vježbi uzeli su predstavnici institucija i organa uprave u Bosni i Hercegovini, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Također, u vježbi su bile uključene civilne i vojne strukture ministarstva odbrane zemalja jugoistočne Europe: Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Crne Gore i Komanda brigade jugoistočne Evrope (SEEBRIG HQ).

Na vježbi su bile pozvane i međunarodne organizacije: EADRCC (Euro-atlanski koordinacioni centar za odgovor na katastrofe), IFRC (Međunarodna federacija Crvenog /polumjeseca ) i dr.

Cilj izvođenja vježbe, bio je da se podstakne saradnja i promocija regionalne stabilnosti i mira dok je svrha vježbe bila je unapređenje saradnje, koordinacije i interoperabilnosti zemalja jugoistočne Europe, radi uvježbavanja postojećih procedura nacionalnih, civilnih i vojnih struktura te saradnje država u odgovoru i upravljanju u slučaju velikih nesreća, poput velikih šumskih požara, poplava (prekograničnih), radiološko-bioloških i hemijkih (prekograničnih) nesreća, te kibernetičkih napada, a kroz način korištenja kompjuterskog modeliranja i simulacija.

Vježba „SEESIM“ je jedna od najvažnijih inicijativa SEDM-a (Southeast Europe Defense Ministers) i predstavlja stvaranje mreže nacionalnih simulacijskih centara. Ove vježbe održavaju se još od 2000. godine, s tim da je BiH aktivno učešće uzela od 2007. godine.