Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko- podrinjskog kantona i pomoćnik načelnika općine Goražde za Civilnu zaštitu, održali su sastanak na lokalitetu požarišta u MZ Berič.

Zbog izbijanja požara (02.09.2015. godine) na lokalitetu MZ Berič u općini Goražde, predstavnici Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a i pomoćnik načelnika općine Goražde obišli su požarište i dogovorili konkretne mjere za daljnje aktivnosti i angažiranje potrebnih resursa u cilju gašenja požara.

Cilj obilaska terena i sastanka, održanog u četvrtak, 03.9.2015. godine, bio je stabilizacija stanja na požarištu, te da se, u skladu sa postojećim procedurama, dogovore načini saradnje i plan aktivnosti ako bi došlo do ponovnog aktiviranja i širenja požara, kao i potrebe daljnjeg angažmana oružanih snaga BiH, timova FUCZ i pripadnika Kantonale uprave civilne zašite BPK-a.

Zaključeno je da će se i dalje pratiti situacija na terenu i, u skladu sa realnim procjenama, poduzimati odgovarajuće mjere i aktivnosti.

{loadposition 04092015}