Održan radni sastanak između Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalne uprave civilne zaštite

Dana 06.04.2022. godine u Federalnoj upravi civilne zaštite održan je radni sastanak rukovodioca FUCZ Memić Enesa i direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr. Skočibušić Siniše i njihovih saradnika, s ciljem realizacije zaključka Vlade Federacije BiH koji je donešen nakon razmatranja Informacije Federalnog ministarstva zdravstva o zaštiti života i zdravlja stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine u svjetlu aktuelnih ratnih događaja u Ukrajini.

Saradnja ove dvije federalne institucije postoji još od 2007. godine kada je ZZJZ FBiH proglašen Službom zaštite i spašavanja Federacije BiH za radiološko, hemijsku i biološku zaštitu, te se od tada nalazi unutar sistema zaštite i spašavanja Federacije BiH, usko surađuje sa Federalnim štabom civilne zaštite i Federalnom upravom civilne zaštite i obavlja poslove iz svoje nadležnosti.

Na sastanku su iznešeni brojni prijedlozi kojim bi se ojačala dosadašnja saradnje ZZJZ FBiH i FUCZ, kao i ažurirali postojeći dokumenti koji regulišu njihovu saradnju koja je od velike važnosti za oblast zaštite i spašavanja u Federaciji BiH. Usaglašeni su i brojni prijedlozi vezani za postizanje dogovora oko buduće operativne saradnje između Službe zaštite i spašavanja Federacije BiH za RHB zaštitu i Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za spašavanje od radioloških, hemijskih i bioloških opasnosti. Posebno je naglašena činjenica o potrebi još intenzivnijeg zajedničkog operativnog rada prethodno navedene službe i jedinice.
S tim u vezi, a u cilju unapređenja buduće saradnje, rukovodilac FUCZ Enes Memić govorio je o planiranju zajedničkih obuka i vježbi, te je usaglašen zajednički stav da su vježbe i uvježbavanje uigranosti timova (Službe i Jedinice) od ključne važnosti u slučaju nastanka RHB nesreće.

Dr. Siniša Skočibušić, direktor ZZJZ FBiH je naglasio „da je prioritet za naredni period nabavka mjerne i pomoćne opreme za potrebe održavanja i unapređenja monitoringa radioaktivnosti okoliša, posebno rane detekcije prekogranične radioaktivne kontaminacije uslijed nuklearne nesreće.“