Odluka o dodjeli Ugovora putem direktnog sporazuma nabavka lož ulja za potrebe kotlovnice