OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE KANTONA SARAJEVO

U petak, 11.12.2015. godine, u ranim jutarnjim satima, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite obaviće transport i uništavanje aviobombe iz Drugog svjetskog rata, teške blizu 250 kilograma sa 100 kilograma eksploziva, koja je 1.12. ove godine pronađena u sarajevskom naselju Buča Potok i odmah transportovana na lokaciju za privremeno odlaganje NUS-a.
Početak operacije transporta i uništavanja je u 04.00 sata i ima sljedeću planiranu rutu: polazak sa kapije preduzeća “Pretis” d.d Vogošća u ulici Igmanska bb – Igmanska ulica – Sarajevska zaobilaznica – Autoput A1, dionica do izlaza Tarčin – prelazak preko Magistralnog puta M-17 (do naseljenog mjesta Tarčin) – ulica Mrđana Đoke – ulica 27. jula – Japalaci – Čičke – Donja Bioča – Gornja Bioča – Mehina Luka – Lapov dol.
Tokom transporta biće poduzete sve mjere osiguranja ljudi i materijalnih sredstava.
Molimo građane da poštuju naloge ovlaštenih osoba u planiranom vremenu i na ruti transporta.

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE