Na lokaciji Medakovo-Ozimice” u općini Maglaj deminirano 98.267 m2 sumnjive površine i omogućen nastavak radova na Koridoru Vc

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Žepča, Busovače, Travnika i POEK tim (psi za otkrivanje eksploziva). Tokom deminiranja pronađeno je 55 komada NUS-a (neeksplodiranih ubojnih sredstava) i dio mine PROM-1.  Uklanjanje i uništavanje pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava obavili su timovi za UES (uklanjanje eksplozivnih sredstava) Federalne uprave civilne zaštite. Tehničkim izviđanjem predmetne lokacije omogućen je siguran pristup za pripremu terena i nastavak radova na Koridoru Vc. Federalna uprava civilne zaštite, po završenom zadatku, upoznala je predstavnike Općine Maglaj sa granicama očišćene površine, kao i predstavnika JP Autoceste Federacije BiH na čiji je zahtjev obavljeno ovo deminiranje.

Na lokaciji “Koridor Vc Medakovo-Ozimice”, 19 km zapadno od Maglaja, završen je deminerski zadatak ukupne površine 98.267 m2. Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Žepča, Busovače, Travnika i POEK tim.

Predmetna površina pokrivena je crnogoričnom šumom i ispresijecana kotlinama sa više potoka i izvorišta vode. Tokom deminiranja pronađeno je 55 komada NUS-a dio mine PROM-1. Uklanjanje i uništavanje pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava obavili su timovi za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tehničkim izviđanjem predmetne lokacije omogućen je siguran pristup za pripremu terena i nastavak radova na Koridoru Vc, što je za mještane okolnih naselja nemjerljiv doprinos sa ekonomske strane.

Federalna uprava civilne zaštite, po završenom zadatku, upoznala je predstavnike Općine Maglaj, sa granicama očišćene površine, kao i predstavnika JP Autoceste Federacije BiH na čiji je zahtjev izvršeno deminiranje predmetnog zadatka.