Na Jahorini održan sastanak šefova službi zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Agencijom za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske – DEMA, na Jahorini je od 9. do 10.12.2015. godine održan sastanak šefova (direktora) službi zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore, među kojima je bio i Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja i iskustva po pitanju izrade legislative koja tretira pitanje procjenjivanja i planiranja u oblasti zaštite i spašavanja i analizirana serija dosadašnjih seminara koji su kod nas održani uz učešće Agencije za upravljanje u vanrednim situacijama Kraljevine Danske (DEMA).

Predstavnik DEMA-e je predstavio modele u oblasti procjenjivanja i planiranja koji se primjenjuju u Kraljevini Danskoj i drugim zemljama članicama EU.

{loadposition 2015-12-10}