Na 9. redovnoj elektronskoj sjednici FŠCZ donesen zaključak o raspodjeli zaštitne opreme pristigle putem međunarodnih donacija

Na 9. redovnoj elektronskoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite održanog 28.07.2020 donesen je zaključak o stavljanju na raspolaganje zaštitne  opreme pristigle preko međunarodnih donacija  kliničkim centrima u Federaciji BiH. Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da stavi na raspolaganje zaštitnu opremu iz mežunarodnih pomoći, kliničkim centrima u Federaciji BiH ( federalne službe zaštite i spašavanja ), federalnim upravama, federalnim zavodima i ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH.