Medicinarka FUCZ boravila u studijskoj posjeti ronilačkom timu Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike

Edukacijski program se sastojao od obilaska kliničkog centra i upoznavanja sa konceptom i radom klinike kao i službenog prijema kod direktorice centra. Tri dana je praćen kompletan sistematski pregled ronilačkog tima Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike sa kojim Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) sarađuje od 2011.godine na aktivnostima obuka, izviđanju, izvlačenju iz vode i uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava u BiH.

Dosta pažnje je posvećeno dijelu sistematskog pregleda koji nije uvršten u okviru sistematskog pregleda u Federaciji BiH, pa je pripadnici FUCZ omogućeno da aktivno učestvuje u diving testu sa nekoliko ronilaca. Boravila je i u portabilnoj barokomori nakon čega joj je predstavljen proces dekompresije i rekompresije u slučaju ronilačkog incidenta. Učestvovala je i u hitnoj intervenciji potrage za utopljenikom i to u kasnim večernjim satima te je upoznata sa svim detaljima brzog odgovora. Ovakav vid edukacije za medicinare-deminere izuzetno je bitan jer pruža priliku usvajanja znanja koje će se primijeniti u radu sa specijalističkim timovima FUCZ. 

Na poziv dr. Pavela Kopelenta, ovlaštenog ljekara specijalne ronilačke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike, medicinarka-deminerka Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) početkom februara bila je u studijskoj posjeti policijskoj akademijiu Češkoj Republici koja u svom sastavu ima i kliniku u kojoj se obavljaju svi ljekarski i sistematski pregledi ronilaca-policajaca kao i svih ostalih policijskih službenika Česke policije.

Edukacijski program se sastojao od obilaska kliničkog centra i upoznavanja sa konceptom i radom klinike kao i službenog prijema kod direktorice centra.

Posjeta je obuhvatala trodnevnu prisustvo i praćenje kompletnog sistematskog pregleda, pripadnika ronilačkog tima Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike sa kojim FUCZ sarađuje od 2011.godine na aktivnostima obuka, izviđanju, izvlačenju iz vode i uništavanju minsko-eksplozivnih sredstava u BiH.

Dosta pažnje je posvećeno dijelu sistematskog pregleda koji nije uvršten u okviru sistematskog pregleda u Federaciji BiH, pa je pripadnici FUCZ omogućeno da aktivno učestvuje u diving testu sa nekoliko ronilaca.

Kako je programom i predviđeno, upoznata je i sa procedurom pripreme opreme i svega neophodnog za brzo djelovanje. Boravila je i u portabilnoj barokomori nakon čega joj je predstavljen proces dekompresije i rekompresije u slučaju ronilačkog incidenta. Učestvovala je I u hitnoj intervenciji potrage za utopljenikom i to u kasnim večernjim satima te je upoznata sa svim detaljima brzog odgovora.

Ovakav vid edukacije za medicinare-deminere izuzetno je bitan jer pruža priliku usvajanja znanja koje će se primijeniti u radu sa specijalističkim timovima FUCZ.