Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 18.08.2021.godine, do 21:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Iz Profesionalne varogasne jedinice obavještenje da je  situacija na požarištima slijedeća:

– na području Bogodola (Čabulja), stanje je stabilano. Nema otvorenog plamena. Na nekoliko mjesta gore panjevi koje kontrolišu pripadnici PVJ-a.

– trenutno se vatrogasci nalaze na intervenciji u Jasenici, od 19:05 sati.

 

Grad Čapljina. Kako doznajemo iz Operativnog centra CZ-e Čapljina, stanje je zadovoljavajuće, trenutno nemaju aktivnih požara. U toku dana vatrogasci su imali osam intervencija i svi požari su ugašeni.

 

Općina Jablanica. Prema informaciji iz iz Operativnog centra CZ-e Jablanica, trenutno na  požarištu Komadinov vrelo – Plasa, nema otvorenog plamena. Ekipe vatrogasaca i dobrovoljaca, koji se nalaze na terenu vrše gašenje zaostalih požarnih tački, gdje se uglavnom radi o panjevima koji nisu u potpunosti ugašeni čak ni poslije jučerašnje kiše.

 

Općina Stolac. Prema informaciji iz iz Operativnog centra CZ-e Stolac, oko 20:00 sati, požar na području Derana je i dalje aktivan, kao i na lokalitetu Kvanja (Dolovi) na Stolačkoj općini. Gori trava, visoko i nisko rastinje, a zbog nepristupačnosti terena onemogućeno je gašenje sa kopna. Vatrogasci su trenutno na terenu i kontrolišu požarišta.

 

Općine Neum, Čitluk, Konjic i Prozor – Rama. Prema primljenim informacijama  iz općinskih operativnih centara putem telefona i e-maila, stanje sa požarima je zadovoljavajuće, trenutno nemaju požara.

 

Za sada na području ostalih općina na području HNK-a trenutno nema prijavljenih aktivnih požara.

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR