Dopuna Sažetka redovnog izvještaja o stanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, za dan 16.08.2021.godine, do 14:00 sati

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Grad Mostar. Od dežurnog u PVP Mostar, dobili  smo  informaciju da su trenutno aktivni požari u Bogodolu (od 08:45 sati ponovo se aktivirao), od 11:55 sati, na lokalitetu Kvanj, od 12:50 sati, ponovo se aktivirao i požar na lokalitetu Đubrani i Diva Grabovica. Gori trava, nisko rastinje i šuma. Nema ugroženog stanovništva, stambenih i drugih objekata. Ekipe su na terenu.

 

Grad Čapljina. Kako doznajemo iz OC CZ Čapljina požar na lokaciji Budisavina je i dalje aktivan, gori šuma, trava i nisko rastinje. Nema ugroženog stanovništva, stambenih i drugih objekata. Vatrogasci su na terenu.

 

Općina Jablanica. Kako doznajemo od gosp. Omera Nezirića, šefa službe CZ Jablanica, od jutros na požarištu iznad Donje Jablanice požar postepeno dobiva na snazi. Na platou Plase je sve složenija situacija. Naime, južni vjetar usmjerava požar prema platou munike. Na lokalitetu Komadinovo vrelo jedno čvorište stavljeno pod kontrolu, a na stjenovitom i nepristupačnom terenu na stijenama koje se nadvijaju iznad restorana Komadinovo vrelo, požar dobija na intenzitetu i do njega je nemoguć pristup.

 

Općina Stolac. Prema usmenoj informaciji  koju smo dobili od gosp. Milenka  Vujinovića šefa OC CZ Stolac, i dalje je aktivan požar na području Stupišta i Derana. Gori trava, visoko i nisko rastinje, na nepristupačnom  terenu. Požar za sada ne prijeti stanovništvu, stambenim i drugim objektima. Na terenu su pripadnici DVD Stolac i lokalno stanovništvo.

 

 

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR