Direktor FUCZ Aldin Brašnjić razgovarao sa zamjenikom predsjedavajućeg Parlamentarne skupštine BiH dr. Denisom Zvizdićem

Tokom razgovora sa dr. Denisom Zvizdićem, direktor FUCZ Aldin Brašnjić pomenuo je i veoma značajno učešće deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite u projektu podrške Evropske unije u oslobađanju zemljišta na minski sumnjivim područjima u BiH. Projekat je započet u 2024. godini i u naredne tri godine u sklopu ovog projekta bi trebalo biti oslobođeno od mina oko 77 km2 površine.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić posjetio je danas, u njegovom kabinetu, prvog zamjenika predsjedavajućeg Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dr. Denisa Zvizdića. Kako je Bosna i Hercegovina (BiH) 29 godina od završetka ratnih dejstava i dalje zemlja sa izraženim problemom minske opasnosti, a oko dvije trećine sumnjive površine nalazi se na prostoru Federacije BiH (FBiH), fokus razgovora bio je na humanitarnom deminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Smanjenje sumnjive opasne površine na mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata uvršteno je među tri osnovna strateška cilja FUCZ a deminerski timovi FUCZ, u skladu sa operativnim planom i listom prioriteta za deminiranje, i tokom 2024. godine nastavljaju realizaciju protivminskih aktivnosti u cilju smanjenja rizika i uticaja mina i drugih eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata, primarno na području FBiH.

Tokom razgovora sa dr. Denisom Zvizdićem, direktor FUCZ Aldin Brašnjić pomenuo je i veoma značajno učešće deminerskih timova Federalne uprave civilne zaštite u projektu podrške Evropske unije u oslobađanju zemljišta na minski sumnjivim područjima u BiH. Projekat je započet u 2024. godini i u naredne tri godine u sklopu ovog projekta bi trebalo biti oslobođeno od mina oko 77 km2 površine.

Jedna od tema razgovora bili su i spasioci, njihova uloga u sistemu zaštite i spašavanja i učešće u međunarodnim misijama, posebno nakon što je BiH postala punopravna članica Mehanizma civilne zaštite EU.

Dr. Denis Zvizdić istakao je da je potrebno da se civilna zaštita, kao bitan i nezaobilazan faktor, uveže na svim nivoima te bude dio cjelokupnog sistema sigurnosti.
Naglasio je da će i dalje pružati podršku aktivnostima FUCZ, posebno deminerima i spasiocima za koje je i ranije isticao da obavljaju najzahtjevnije i najopasnije zadatke i da BiH kao država može pomoći i ubrzati procese kako bi se što prije očistila od mina i učinila sigurnom za stanovništvo.