Deminiranjem skoro 900.000 m2 minski sumnjive površine na području Oštrelja Bosanski Petrovac postao prva općina bez mina u USK i jedna od rijetkih u FBiH

Tokom deminiranja rađene su sistematske istrage, i to sistematska istraga “Oštrelj zapad” sa redukovanom površinom 5.588 m2 , a od toga je urađeno 750 m2 kroz istražne staze, 200 m2 kroz internu kontrolu kvaliteta, 280 m2 kroz uzorkovanje. U drugoj sistematskoj istrazi “Oštrelj istok” sa redukovanom površinom 3.463 m2, urađeno je 600 m2 kroz istražne staze, 140 m2 kroz internu kontrolu kvaliteta, 180 m2 kroz uzorkovanje. Suprotno informacijama dobijenim od informatora za ovu lokaciju, nisu pronađene mine koje su se očekivale na ovom području. Na ovom području nalazi se veći broj vikendica lokalnog stanovništva, kao i skijalište Oštrelj. U ljetnom periodu velika je posjećenost tom području zbog spomenika iz predratnog perioda tako da je lokalnoj zajednici bio proritet da se ovo područje očisti od mina, a sve s ciljem razvoja turizma na ovom izletištu.

Na području Oštrelja, koji je udaljen 13 kilometara od Bosanskog Petrovca u Unsko-sanskom kantonu, deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Livno B” i “Bihać B”obavili su zadatak na ukupnoj sumnjivoj površini od 898,911 m2.

Metodom oslobođanja zemljišta i deminiranja ciljane minski sumnjive površine (Land Release), ovo područje je redukovano u površinu veličine 9.051 m2 ili 1,0 % od ukupne sumnjive površine.

Riječ je o novom konceptu tretiranja minski sumnjive površine usklađenim sa Međunarodnim standardom za humanitarno deminiranje da se na što ekonomičniji i efikasniji način i u što kraćem vremenskom roku korisnicima vrati na upotrebu što više sumnjive površine, a očiste samo ona područja koja povrđeno sadrže minsko-eksplozivna sredstva

Tokom deminiranja rađene su sistematske istrage, i to sistematska istraga “Oštrelj zapad” sa redukovanom površinom 5.588 m2 , a od toga je urađeno 750 m2 kroz istražne staze, 200 m2 kroz internu kontrolu kvaliteta, 280 m2 kroz uzorkovanje. U drugoj sistematskoj istrazi “Oštrelj istok” sa redukovanom površinom 3.463 m2, urađeno je 600 m2 kroz istražne staze, 140 m2 kroz internu kontrolu kvaliteta, 180 m2 kroz uzorkovanje.

Suprotno informacijama dobijenim od informatora za ovu lokaciju, nisu pronađene mine koje su se očekivale na ovom području.

Zadatak Oštrelj nalazio se uz magistralnu putnu komunikaciju Bosanski Petrovac – Drvar, neposredno uz lijevu i desnu stranu puta. Tokom obavljanja zadatka, na osnovu Rješenja Federalnog ministarstva za promet i komunikacije, vršena je obustava saobraćaja u vremenskim intervalima po 15 minuta.

Na ovom području nalazi se veći broj vikendica lokalnog stanovništva, kao i skijalište Oštrelj. U ljetnom periodu velika je posjećenost tom području zbog spomenika iz predratnog perioda tako da je lokalnoj zajednici bio proritet da se ovo područje očisti od mina, a sve s ciljem razvoja turizma na ovom izletištu.

Na ovom području veliki dio zauzima borova šuma koju je poslije realizacije ovog projekta moguće obnavljati, eksploatisati i promovisati eko turizam.

Završetkom ovog deminerskog zadatka općina Bosanski Petrovac je postala prva općina bez mina u Unsko-sanskom kantonu i jedna od rijetkih u Federaciji BiH.