Uredba o izmjenama i dopunama uredbe uredbe o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj 33/21).