Cilj ove posjete bio je usmjeren na dosadašnje aktivnosti koje se odnose na upravljanje u prirodnim i drugim nesrećama kao i buduću saradnju na ovom polju uz mogućnost daljeg unapređenja i proširenja saradnje i na drugim poljima. Saradnja Federalne uprave civilne zaštite i Nacionalne garde Marylanda je ocijenjena kao izuzetno dobra i korisna, te je […]

Opširnije