Za realizaciju ove Ljetne škole FUCZ obezbijedila je potrebna materijalno-tehnička sredstva i ljudske resurse, a predstavnici FUCZ u toku trećeg i četvrog dana studentima su održali predavanje  o USAR timu i  njegovoj ulozi u sistemu zaštite i spašavanja i odgovoru u prirodnim i drugim nesrećama te ih upoznali sa ulogom dronova u zaštiti i spašavanju […]

Opširnije

Ova vježba, sa oko 70 učesnika, imala je za cilj prezentaciju mogućnosti navedenih službi i provjeru njihovih sposobnosti i opremljenosti pri zajedničkom djelovanju na terenu, kao i približavanje javnosti raspoloživih resursa, te promociju planine Bjelašnice i njenih potencijala zbog nastupajuće zimske sezone, ali i pripremu za Evropski omladinski olimpijski festival (EYOF) koji će biti održan […]

Opširnije

Kamp je imao mirovni i međuetnički karakter, a okupio je 50 srednjoškolaca uzrasta od 16 do 20 godina iz cijele Bosne i Hercegovine koji su po prvi put iskusili kampovanje u šatorima uz svakodnevno učenje i zabavu. S ciljem  popularizacije uloge civilne zaštite, trećeg dana kampa, pripadnici FUCZ učesnicima su održali predavanje o civilnoj zaštiti, […]

Opširnije

Ovom vježbom provjereni su materijalni i ljudski potencijali civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i volontera Crvenog križa koji učestvuju u sistemu zaštite i spašavanja kroz pružanje pomoći stanovništvu, kao i sposobnost i kapaciteti OŠ “Busovača” pri evakuaciji u slučaju zemljotresa. Vježbom su potvrđene važeće procedure, planska rješenja i standardi obuke s konačnom težnjom da […]

Opširnije

Tokom vježbe provjerena je postojeća komunikacija između nacionalnih operativnih/kriznih centara (testiranje brzine i efikasne komunikacije, kao i razmjene informacija) te provođenje standardnih operativnih procedura u operativnim/kriznim centrima za operativno djelovanje na dojavu o velikoj eksploziji u hemijskoj industriji. U prostorijama Operativno-komunikacijskog centra BiH 112 Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine 8. decembra je održana regionalna komandno-štabna […]

Opširnije

Učesnici treninga usvojili su preporuke instruktora iz Slovenije utemeljene na dugom iskustvu u bavljenju ovom vrstom spašavanja čime je potpuno ispunjen cilj ovog treninga. Spasioci FUCZ bili su visoko motivirani te su već stečena znanja unaprijedili kako bi što efikasnije i sigurnije odgovorili na aventualnu situaciju u kojoj bi bilo neophodno provoditi spašavanje ove vrste. […]

Opširnije

Vježba će imati za scenarij poplave, zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge vrste incidenata koji prate poplave, klizišta, zemljotrese i druge nesreće. Scenarij koji je postavljen za vježbu biće izveden na sedam lokacija na području grada Tuzle, općina Lukavac i Živinice, dok će baza operacije biti kampus Univerziteta u Tuzli gdje će biti smješteni svi međunarodni […]

Opširnije

Vježba se odvijala po scenariju u kojem su “pobunjenici” izveli napad na Oružane snage BiH na lokalitetu turističkog kompleksa “Adaˮ. U pomoć su im pristigle jedinice za brzu reakciju i vojnici sa minobacačima i mitraljezima. S druge strane pomoć ranjenim civilima pružili su uposlenici Doma zdravlja Foča (u FBiH), pripadnici Gorske službe spašavanja, MUP-a Bosansko-podrinjskog […]

Opširnije

Organizatori ove vježbe bili su Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo odbrane Slovenije, a glavni nosioci bili su Federalna uprava civilne zaštite i Gorska služba spašavanja u BiH, potpomognuti Upravom Republike Slovenije za zaštitu i spašavanje, Kantonalnom upravom civilne zaštite HNK, Odjelom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar. Glavna vježba spašavanja iza sifona, odnosno iz potopljenih […]

Opširnije

Prema scenariju nekontrolisane eksplozije neeksplodiranog ubojnog sredstva, koja je izazvala požar i uzrokovala povrede, sudionici vježbe u krugu novosarajevske  Osnovne škole “Pofalići”, izveli su evakuaciju i zbrinjavanje učenika i školskog osoblja uključujući i primjenu tehnika spašavanja sa visine, neutralizaciju i uklanjanje eksplozivnog sredstva te gašenje požara. Tim za uništavanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite […]

Opširnije