Ove obuke su posredstvom TIKA-e (Turska organizacija za saradnju i koordinaciju) proveli certificirani predavači iz turskih agencija IHH i AFAD-a, a opremu i sredstva za izvođenje terenske, odnosno praktične obuke i treninga, osigurala je FUCZ.  Osnovna i napredna obuka za potrage i spašavanje u divljini,  u prirodi, ranije su provedene na području Blagaja kod Mostara […]

Opširnije

Kroz teoretski i praktični dio obuke, koju su provodila četiri edukatora (tri doktora, specijalisti urgentne medicine i jedan medicinski tehničar) iz Turske, polaznike (medicinare deminerskih timova FUCZ) upoznali su sa procjenom mjesta događaja i trijaži, pristupom povrijeđenom, pristupom ekološkim vanrednim situacijama (opekotine), prvom pomoći kod povreda, tehnikama nošenja bolesnih i povrijeđenih (praktični dio), mardiopulmonalnom reanimacijom […]

Opširnije

Razgovarano je o uspostavljanju saradnje između ove dvije agencije i obuci pripadnika FUCZ kroz razvojne projekte TIKE (Turkish Cooperation and Coordination Agency) koje je ova agencija u narednom periodu planirala realizirati na području Bosne i Hercegovine. Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) posjetili su Omer Faruk Alimdži, direktor TIKE za BiH, i Mustafa Haşim Polat, koordinator […]

Opširnije