Vijeće ministara BiH na hitnoj vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je Odluku kojom je odobrilo produženje misije dva tima za zaštitu i spašavanje iz BiH koji rade na saniranju posljedica nedavnih poplava u Republici Sloveniji, i to timovima Federalne uprave civilne zaštite i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske. U skladu sa ovom Odlukom tim FUCZ […]

Opširnije

Od 3. do 8. aprila 2016. godine na Bledu u Sloveniji održana je “Obuka rukovodećeg kadra u multinacionalnim ili višenacionalnim modulima civilne zaštite za spašavanje na vodi – IPA FLOODS LOT 1” tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi. U radnoj grupi su učestvovala 24 predstavnika Albanije, Bosne i […]

Opširnije

Od 4. do 8. aprila 2016. godine u Vyskovu (Češka Republika), u zajedničkom NATO HBRN centru i u organizaciji NATO-a, održan je kurs Hemijsko-biološko-radiološko-nuklearne zaštite (HBRN).Ciljevi kursa su bili upoznavanje sa međunarodnim HBRN nastavnim planom i programom i unapređenje međusobne saradnje u HBRN akcijama. Predstavljena je i najsavremenija oprema i tehnike HBRN uzorkovanja, izviđanja i […]

Opširnije